Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

 • Technika od základných škôl - projekt Nadácie Vokswagen

  V  roku 2017 naša škola úspešne žiadala o grant z Nadácie Volkswagen Slovakia v projekte ,,Technika hrou od základných škôl“. Jeho cieľom je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy. Našej škole bolo poskytnuté akreditované vzdelávanie, metodika spolu s pracovnými listami, sada pomôcok na realizáciu aktivít ako aj finančné prostriedky na kúpu ďalších pomôcok. Do realizácie projektu boli zapojení žiaci 3. a 4. ročníkov v priebehu školského roka 2017/2018. Sme presvedčení, že touto formou vyučovania sa s prispením Nadácie Volkswagen Slovakia zatraktívni vyučovanie prírodovedy a zároveň prehĺbia vedomosti žiakov v danom predmete i v nasledujúcich rokoch.

 • Majstrovstvá sveta

  Mimoriadny úspech

  8. deň majstrovstiev sveta v streľbe, ktoré sa konali v Cheongju v Kórei sa podaril našej žiačke Kristíne Funkovej (IX.B) mimoriadny úspech. Vo svojej kategórii získala pri svojej premiére na MS ZLATÚ MEDAILU v novom svetovom rekorde. K tomuto úspechu jej gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov v jej ďalšej kariére.

  reportáž z tohto dňa si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/gYmfJzSQzwg

 • ŠKD-Spoznávanie prírody v okolí Trnavy

  Do galérie ŠKD-Spoznávanie prírody v okolí Trnavy boli pridané fotografie.

 • Krúžok "Varím, varíš, varíme"

  Počas školského roka sme varili,piekli,krájali,miešali,zdobili, hlavne ochutnávali.

  Za sponzorské príspevky na nákup surovín ďakujeme rodine Parrákovej, Oravcovej a Kľučárovej.

                                   Iveta Kľučárová ,Mgr.

 • Deň ZEME ŠKD

  Do galérie Deň ZEME boli pridané fotografie.

  Deň Zeme

  Pri príležitosti sviatku Dňa Zeme zorganizovali vychovávateľky ŠKD zábavné popoludnie plné hier a súťaží na šk.dvore. Deti sledovali prezentácie na interaktívnej tabuli ,  triedili odpad , hádzali vrchnáčikmi na cieľ . Otestovali svoju tvorivosť a šikovnosť. Z odpadového materiálu sme spoločne vytvorili papierový les či korytnačku z plastových pohárikov. Zábavnou formou sme si pripomenuli , že našu ZEM musíme chrániť .

   

   

 • Návšteva múzeí Trnavy

  My, žiaci VI.B a VI.C sme sa vybrali 25.4.2018 s p. uč. Mgr. V. Tibenskou a Mgr. E. Poliakovou objavovať históriu Trnavy. Navštívili sme niekoľké múzeá.

  Prvou zastávkou bolo Múzeum knižnej kultúry v budove bývalého Oláhovho seminára. Obdivovali sme expozície dejín tlače kníh, vydanie prvých kníh až po súčasné ilustrácie, či starý tlačiarenský stroj, na ktorom sme mohli oči nechať.

  Okrem histórie kníhtlače sme si prezreli aj výstavu venovanú nášmu sochárovi a medailérovi Wiliamovi Shifferovi, rodákovi zo Zvončína. Po 2. svetovej vojne odišiel žiť a tvoriť do Paríža. Na sklonku života sa vrátil na Slovensko a žil v Trnave. Aktívne spolupracoval s Kremnickou mincovňou a mincovňou v Paríži. Vytvoril viac ako 1 000 plakiet a medailí. Jeho prvou medailou bola Medaila Milana Rastilava Štefánika.

  S našou lektorkou sme sa presunuli do domu Múzea hudby na Ulici Mikuláša Schneidera Trnavského. Múzeom hudby sa stal rodný dom M. Sch. Trnavského, nášho rodáka, významného hudobného skladateľa, organistu, zbormajstra v Bazilike sv. Mikuláša. Je autorom viacerých sakrálnych skladieb aj autorom  Jednotného katolíckeho spevníka.

  Jedna z miestností je venovaná expozícii rodáka Jána Dopjeru, rodáka zo Šaštína, ktorý odišiel do USA. Stal sa známym po celom svete ako John Dopjer, ktorý sa stal vynálezcom, tvorcom a výrobcom strunových hudobných nástrojov. Najznámejšou a jedinečnou sa stala jeho rezofonická gitara pod názvom DOBRO. V roku 1992 sa začala tradícia Medzinárodného hudobného festivalu pod názvom Dobrofest v Trnave, na ktorom sa vystriedali svetoví hudobníci hrajúci na rezofonických gitarách, prirodzene aj na Dobre. Žiaľ po niekoľkých rokoch Dobrofest zanikol. V súčasnosti sa u nás na Slovensku neuskutoční  ani jeden hudobný festival bez výborných hudobníkov hrajúcich na tomto úžasnom nástroji.

  V hudobnom oddelení Krajskej knižnice Juraja Fándlyho sme si vypočuli hudobné ukážky z diel M. Sch. Trnavského a Johna Dopjeru.

  Ďakujeme lektorkám múzeí za krásny, hodnotný výklad a najmä skvelý zážitok.

  Pozrite si foto z návštev múzeí Trnavy.

                                                             zapísala Mgr. J. Zvolenská

 • Prímestský tábor

                                                                                              

  Nezabudnuteľný prímestský tábor v rytme zábavy, hier a skvelých zážitkov.

  Kde: Prímestský tábor na ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava                 

  Kedy: Termín 9.7. – 13.7.2018 (pondelok – piatok)


  Čo nás čaká:

  Harmonogram a program:

  1.deň – 9.7.2018 –Galéria Jána Koniarka v Trnave

  2.deň – 10.7.2018 – turistický pochod Kamenný mlyn Trnava , lesopark

  3.deň – 11.7.2018 – Legoland v Trnave

  4.deň – 12.7.2018 – Dopravné ihrisko Trnava, automatizácia poznatkov dopravnej výchovy

  5.deň – 13.7.2018 – ZOO Bojná  Cena prímestského tábora: 20 eur

  Viac info: Mgr. Monika Štefanková  

                    Mgr. Mária Pavlíková         033/32 36 942

  Základná škola s materskou školou Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava, tel.č. 033/32 36 942

                                                                                           e-mail: zskubinu@pobox.sk


  prihláška tu: prihlaska_-primestky_tabor.docx​​​​​​​

 • Zápis detí do MŠ

  Z  Á  P  I  S

  do materskej školy ku školskému roku 2018 / 2019

   

  miesto zápisu: elokované pracovisko Ružindolská 8

   

  Kritériá prijímania detí do našej materskej školy

   

  - deti  ktoré dovŕšili piaty rok veku

  - deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky

  - deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

   

  Termín zápisu

  2. 5. 2018  v čase  od 8.00 hod. do 16.00 hod.

  a priebežne od 3. 5. do 15. 5. 2018 od 7.00 hod. do 16.00 hod.

   

  Na zápis si prineste

   

  1. Vypísanú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

  (vydá materská škola alebo si stihnite tu: ziadost_do_ms.pdf

  2. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

  (vystaví detská lekárka dieťaťa). Ak je dieťa pod dohľadom odorníka z oblasti neurológie, logopédie, psychológie, alebo inej oblasti je potrebné doložiť jeho odporučenie na dochádzku dieťaťa do MŠ.

   

  Čo naša materská škola ponúka ?

  Naša materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu „ Budúcnosť je aj v tvojich rukách“, čo znamená, že osobnosť dieťaťa rozvíjame možnosťou získavania poznatkov, zručností a návykov  prostredníctvom tvorivej dramatiky, rozvíjaním základných a špecifických pohybových schopností v estetickom, bezpečnom a podnetnom prostredí školského dvora a na vlastnom dopravnom ihrisku

 • Zdravé zúbky v ŠKD

  Do galérie Zdravé zúbky v ŠKD boli pridané fotografie.

  Zdravé zúbky 19.4.2018 v ŠKD

  K ochrane nášho zdravia patrí aj starostlivosť o náš zdravý a pekný úsmev .Dňa 19.4.2018 prijali pozvanie do ŠKD študentky s pani profesorkou Fulupovou so SZŠ v Trnave . Žiačky SZŠ odprezentovali, aká je dôležitá starostlivosť o naše zúbky a ako sa o ne starať čo najlepšie.

 • Zem je len jedna...

  Naša škola získala pekné 3. miesto vo výtvarnej súťaži na tému Začala jar na planéte Zem, ktorá sa uskutočnila v CVČ Kalokagatii 24.4.2018 vďaka výtvarným prácam Tadeáša Petráška a Reného Brázdoviča.

 • Zem je len jedna...

  V Centre voľného času Kalokagatii sa vo výtvarnej súťaži na tému Začala jar na planéte Zem  úspešne  prezentovali svojimi prácami Tedeáš Petrášek a René Brázdovič z VIII. roč., pretože získali veľmi pekné 3. miesto. 

  Srdečne im blahoželáme!

 • Rozprávkové vretienko

  Rozprávkové vretienko - okresné kolo v prednese rozprávky - prinieslo našej Timei Trpíškovej z V.A víťazstvo.

  Získala 1. miesto a postupuje do krajského kola.

  Srdečne blahoželáme!

 • Deň narcisov aj v našej škole

             Žiaci a zamestnanci našej školy sa i tento rok zapojili do podpory pacientov s onkologickým ochorením. V piatok 13. apríla 2018 v rámci  Dňa narcisov prispeli vo forme dobrovoľných príspevkov na konto  Ligy proti rakovine na Slovensku celkovou sumou 150,-- EUR. O zbierku priamo na pôde našej školy sa postarali členovia PEER  skupiny pod vedením p. učiteľky Vaškovej.

        Deň narcisov je jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 22 -krát. Pripnutím žltého narcisu  každý, kto prispeje ľubovoľnou sumou, vyjadruje nielen podporu a solidaritu   s onkologickými pacientmi, ale prispieva i na boj proti tejto zákernej chorobe.

        Liga proti rakovine na Slovensku vyzbierané peniaze  vracia do spoločnosti a do vlastných  projektov, ktorými priamo poskytuje starostlivosť o onkologických pacientov a služby pre zlepšenie kvality ich života i života ich najbližších,  pomáha šíriť osvetu a informovanosť  o tejto závažnej chorobe, zameriava sa na prevenciu  a prenos výsledkov klinického  a základného výskumu do diagnostiky, liečby a rehabilitácie onkologických pacientov.  

              Ďakujeme  Vám všetkým, ktorí ste sa do zbierky zapojili.

                                                                                                                PhDr. Silvia Vašková                


         

                   

 • PEER skupina

  Nová PEER skupina zložená z V.A triedy uskutočnila dňa 27. marca 2018 vstupy do tried 1. ročníka na tému "Zdravý životný štýl". Na základe scénky príbehu o Alenke, baciloch a vitamínoch si deti pripomenuli, kedy sa na Alenku podobajú a čo dobré môžu urobiť pre svoje zdravie.

                                                              PhDr. Silvia Vašková

 • "Záchrana som ja"

  Žiaci I.stupňa ZŠ sa zúčastnili ukážok prvej pomoci pri popáleninách, zlomeninách. Videli ukážky postupu pri oživovaní, ktoré si   vyskúšali aj na figuríne.

  Postup prvej pomoci žiakom predviedli študentky SZŠ - TT, za čo im patrí naše poďakovanie.

 • Vybíjaná mladšie žiačky

  Žiačky 5., 6.a 7.ročníka : Mareková, Táčovská, Kováčová, Chynoranská, Mullerová, Brázdovičová, Zetochová,Kontinová, Florkovičová, Moravčíková, Janovská, Hankóová vybojovali v 1.kole súťaže :"Vybíjaná mladších žiačok" postup do finále. Umiestnili sa na 3. mieste z TT škôl,celkovo obsadili 6.miesto v okrese.

  Ďakujeme za reprezentáciu.

 • Jarný zber papiera

                   9.4. - 20.4. 2018


  9.4.2018

  pondelok                                                    -                                               13:00 - 15: 00

  10.4.

  utorok                                               7: 00 - 8:00                                       13:00 - 15: 00

  11.4.

  streda                                               7: 00 - 8:00                                        13:00 - 15: 00

  12.4.

  štvrtok                                              7: 00 - 8:00                                       13:00 - 15: 00

  13. 4.

  piatok                                               7: 00 - 8: 00                                      13: 00 - 15: 00

  16. 4.

  pondelok                                          7: 00 - 8: 00                                      13: 00 - 15: 00

  17. 4.

  utorok                                               7: 00 - 8: 00                                      13: 00 - 15: 00

  18. 4. 

  streda                                               7: 00 - 8: 00                                      13: 00 - 15: 00

  19.4.

  štvrtok                                              7: 00 - 8: 00                                      13: 00 - 15: 00

  20.4.

  piatok                                              7: 00 - 8: 00                                       13: 00 - 15: 00


  Väčšie množstvo papiera je možné odovzdať priamo na Skládke odpadu, Zavarská cesta, Trnava. V takom prípade treba nahlásiť školu, meno žiaka a triedu.


 • Beseda s ilustrátorkou -Knižnica Juraja Fándlyho

  28.3. sa žiaci II.A zúčastnili besedy s ilustrátorkou a výtvarníčkou Oxanou Lukomskou  v Knižnici J. Fándlyho v Trnave. Oxana Lukomská zaujímavo rozprávala o svojej tvorbe- ako vzniká ilustrácia, ako sa dostane do časopisov, kníh, vymaľovaniek. Spomenula, ako reštaurovala časť múzea a radnicu. Prečítala úryvok z knižky vo svojom rodnom jazyku. Na záver si žiaci pozreli knihy a časopisy, ktoré oživila svojimi ilustráciami.

   

 • Veľkonočné zvyky - pletenie korbáčov

  Symboly a tradície "Veľkej noci" žiakom I.stupňa ZŠ priblížila  28.3.2018 pani učiteľka PaedDr.Katarína Neumannová. Posledný deň pred šibačkou nám spríjemnili spevom a tancom dievčatá za hudobného doprovodu pani učiteľky Mgr.Moldovej.

 • Veĺkonočné tvorivé dielne v ŚKD

  Do galérie Veĺkonočné tvorivé dielne v ŚKD boli pridané fotografie.

   

  Dňa 22.3.2018 sa v našom školskom klube tvorilo v rámci Dňa otvorených dverí. Detí mali možnosť na tvorivých dielňach si vyrobiť rôzne Veľkonočné a jarné ozdoby. Zapojili sa aj budúci prváčikovia. Detičkám z ŠKD  pomáhali aj študentky z Pedagogickej a sociálnej akadémie bl.Laury.

strana: