Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

 • Moderné interaktívne vyučovanie žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

  Projekt s týmto názvom priniesol našej škole 8.000,- €. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie 10 notebookov pre žiakov špeciálnych tried a integrovaných žiakov našej školy. Nové výukové programy DYS COM a DYS PRO ktoré boli zakúpené, žiakov zaujmú, udržia ich pozornosť a aktívne zapoja do procesu učenia.

  Ďakujeme Rodičovskej rade pri ZŠ A.Kubinu za zakúpenie licencie programu FONO 3 v sume 305,02 €.

   

                                                                           Mgr.Skukálková

 • Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm

  6.11.2018 sa žiaci I.a II. ročníka zúčastnili festivalu "Ekotopfilm“ v kine Hviezda. Cieľom festivalu bolo inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvárať priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. V krátkých príbehoch nám priblížili dôležité témy ochrany prírody. Do diskusie k programu sa zapojili aj žiaci našej školy.

  Prezentácia pracovníka Slovenských elektrární nám priblížila, ako sa môžeme aj my zaslúžiť o záchranu našej planéty.

   

                                                                                                                  Mgr.Skukálková

 • Deň jablka

  V týždni od 22.10.-26.10.2018 sa žiaci I.stupňa zapojili do týždňa zdravej výživy a dňa jablka.

  Rozprávali sa o tom ,prečo je zdravá výživa dôležitá. Na hodinách VYV a PVC žiaci kreslili a stvárňovali jabĺčka, ktoré boli symbolom zdravej výživy.Svedčia o tom naše jabĺčka.

   

                                                                                                              Mgr.Mareková

 • "Záložka spája školy"

  Žiaci našej školy sa v tomto školskom roku po prvýkrát zapojili do realizácie 9.ročníka česko-slovenského projektu „Záložka spája školy“ -s témou „Rozprávky ,bájky, povesti a nepoznané príbehy“.

  Žiaci II.,V. a VI.ročníka po prečítaní ľubovoľnej rozprávky,bájky alebo povesti vytvorili krásne záložky stvárňujúce túto tému.Záložky sme odoslali na pridelenú partnerskú školu.Opätovne nám boli zaslané záložky z partnerskej školy.Všetci žiaci očakávali balíček.Ich veľká radosť hovorila za všetko.

   

                                                                                                                Mgr.Mareková

 • Návšteva soľnej jaskyne

  Prírodné materiály,kryštáliky soli - haloterapia,posilnenie imunity,kolorterapia,relax,premietanie rozprávky,výborné palacinky-to všetko si  "vychutnali " žiaci II.C triedy spolu s pani učiteľkou Mišovičovou na návšteve soľnej jaskyne manželov Hanicových.

  Ďakujeme za super pondelkové dopoludnie pred jesennými prázdninami.

 • Návšteva Múzea holokaustu v Seredi

  V rámci školského projektu "Ľudské práva" sa žiaci 8. a 9. ročníka dňa 10. októbra 2018 zúčastnili prehliadky stálej expozície Múzea holokaustu v Seredi. Jej účelom bolo priblížiť žiakom autentické miesto v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora, viažúce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Žiaci si prezreli priestory múzea, v ktorom sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Počas prehliadky im bol poskytnutý odborný lektorský výklad pracovníčkou múzea. V závere prehliadky sa uskutočnila prednáška na tému "Prenasledovanie Židov na Slovensku", spojená s premietnutím autentického dokumentu a besedou.

                                                         PhDr. Silvia Vašková, Mgr. Natália Šimlaštíková

 • Školský projekt "Ľudské práva"

  Porušovanie ľudských práv, extrémizmus, intolerancia sú témy, ktoré majú korene hlboko v minulosti, ale k našej nespokojnosti sa stávajú aktuálnymi aj v súčasnej dobe. Exrémizmus zaznamenal na Slovensku za posledný rok prudký nárast. Stále dominuje problematika trestných činov pravicového extrémizmu, neofašizmu, ako aj rad nenávistných trestných činov proti príslušníkom rómskej či židovskej komunity.

  Aj keď v rámci všetkých predmetov i v medzipredmetových vzťahoch vzdelávací proces na našej škole túto oblasť celoročne preferuje. Cieľom projektu je zintenzívniť prácu s povedomím žiakov v tejto oblasti, poskytnúť žiakom vo vyšších ročníkoch 2. stupňa našej ZŠ orientáciu v problematike radikalizácie a extrémizmu, jeho formách a nebezpečnosti a zrealizovať aktivity, ktoré by mali pôsobiť na žiakov tak, aby vedeli objektívne, kriticky posudzovať a prehodnocovať historické javy ako i udalosti z reálneho života, vytvoriť pozitívnu spätnú väzbu v ich postojoch a názoroch na problematiku ľudských práv, rozvoj tolerancie, odmietanie všetkých prejavov extrémizmu, diskriminácie, rasizmu a intolerancie, prevenciu radikalizmu a eliminácie faktorov, ktoré ho podmieňujú.

  Projekt je hradený z rozpočtu Rodičovského združenia.

                                                                          PhDr. Silvia Vašková

 • školský špeciálny pedagóg
  9. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul školský špeciálny pedagóg

 • Spolu tvoríme miesto, v ktorom žijeme

  Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom, starým rodičom, ktorí nám dnes prišli pomôcť na našu akciu a prispeli k skrášleniu školského areálu, ktorý slúži nám všetkým

 • Jesenný zber papiera

       24. 9. 2018 - 5. 10. 2018

   

  24. 9. 

  pondelok                                                    -                                             13:00 - 15:00

  25. 9. 

  utorok                                               7:00 - 8:00                                       13:00 - 15:00

  26. 9. 

  streda                                               7:00 - 8:00                                       13:00 - 15:00

  27. 9.

  štvrtok                                              7:00 - 8:00                                        13:00 - 15:00

  28. 9.

  piatok                                               7:00 - 8:00                                        13:00 - 15:00

  1. 10.

  pondelok                                          7:00 - 8:00                                        13:00 - 15:00

  2. 10.

  utorok                                               7:00 - 8:00                                        13:00 - 15:00

  3. 10. 

  streda                                               7:00 - 8:00                                        13:00 - 15:00

  4. 10. 

  štvrtok                                              7:00 - 8:00                                        13:00 - 15:00

  5. 10. 

  piatok                                              7:00 - 8:00                                         13:00 - 15:00

   

  Väčšie množstvo papiera je možné odovzdať priamo na Skládke odpadu, Zavarská cesta, Trnava. V takom prípade treba nahlásiť školu, meno žiaka a triedu.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3. 9. 2018 (pondelok)8:00 h. na školskom dvore. V prípade nepriaznivého počasia v triedach.

 • Burza detských kníh

  V posledných dňoch školského roka sa uskutočnila burza detských kníh.Vyzbieraná suma vo výške 34,26 € bola použitá na zakúpenie drevených stovkových počítadiel v počte 6 kusov pre kabinet I.stupňa ZŠ.

 • Psovodi ŚKD

  Do galérie Psovodi ŚKD boli pridané fotografie.

                                                              Psovodi

  Dňa 22.6.2018 zavítali do našej ŠKD páni policajti aj so svojimi štvornohými pomocníkmi. Ukázali nám aké základné povely musí policajný psík ovládať a ako dokáže pomôcť pri práci. Deti zaujala aj ukážka ako psík dokáže zneškodniť páchateľa na úteku.

  Nakoniec si mohli chlapci aj dievčatá štvornohého policajta pohladiť a vyskúšať si ako sa sedí v policajnom aute.

 • Výlet Lubina ŚKD

  Do galérie Výlet Lubina ŚKD boli pridané fotografie.

 • Grilovačka v ŠKD

  Do galérie Grilovačka v ŠKD boli pridané fotografie.

        Grilovačka v ŠKD

  K peknému letnému počasiu patria chvíle strávené vonku v prírode so svojími kamarátmi .Aj my deti v ŠKD radi trávime svoj voľný čas spolu so svojími kamošmi .V jedno piatkové popoludnie naše pani vychovávateľky pre nás pripravili prekvapenie - súťaže , super grilovačku  s piknikom . Zažili sme veľa zábavy , radosti , osviežili sme sa  limonádou a výborným hot – dogom , ktorý nám ugriloval a pripravil manžel našej p.vychovávateľky pán Brestovanský .

  Ďakujeme deti z ŠKD

 • Výlet Červený Kameň

  18.6.2018 navštívili žiaci 2.A, 2.B, 4.C ,5.C  a  6.C hrad Červený Kameň . Prehliadku tvorili spálne, jedáleň ,rytierska sála, žiaci videli dobové  interiérové zariadenie,brbenia a zbrane šľachty z obdobia renesancie po obdobie secesie.

 • Projekt Bezpečne na cestách

   

  Nadácia Allianz , založená spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., aktívne prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách formou podpory verejnoprospešných projektov. Naša škola vypracovala projekt Bezpečne na cestách. V marci 2018 Nadácia Allianz tento projekt schválila a finančne podporila vo výške 1200 €.

  V areáli školy na ploche 20x14 metrov sme namaľovali dopravné ihrisko, kúpili sme prenosné dopravné značky, svetelné semafory, pre žiakov ročníkov 1-4 kolobežky, prilby, reflexné vesty. Na nácvik prvej pomoci sme kúpili resuscitačnú figurínu. Cieľom projektu bolo, aby sa žiaci praktickými aktivitami naučili orientovať v rôznych dopravných situáciách, a aby sa naučili poskytnúť prvú pomoc nácvikom na resuscitačnej figuríne.

  12.6. 2018 o 14.00 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie dopravného ihriska v areáli školy. Pútavým príhovorom a prestrihnutím pásky si žiaci ŠKD jazdou na kolobežkách overovali teoretické poznatky v praxi, vyskúšali si nácvik prvej pomoci. 13. 6. 2018 v dopoludňajších hodinách žiaci súťažili – za porušenie dopravných priestupkov pri jazdení dostávali pokutu v podobe trestných bodov a v teoretických úlohách získavali body za správne odpovede. Mladí záchranári z 3. A dbali na dodržiavaní správneho postupu pri poskytovaní prvej pomoci.

  Nadšení žiaci ďakujú Nadácii Allianz za podporu, ako aj Rodičovskému združeniu školy za dofinancovanie projektu.

   

   

 • Výlet do Piešťan

  Žiaci I. C triedy s pani učiteľkou Mišovičovou a s pani vychovávateľkou Petranskou si urobili 5. júna výlet vlakom do kúpeľného mesta.

  Navštívili termálne jazierka plné prekrásnych vodných ruží- lekien, z Kolonádneho mosta mohli deti špeciálnym ďalekohľadom sledovať okolie rieky Váh.

  Socha barlolamača ako symbol uzdravujúcej sily piešťanských kúpeľov, pri ktorej sme sa odfotili, bola pre deti prekvapením . Vyhliadková plavba výletnou loďou Trajan bola najväčším zážitkom, kde spolucestujúcimi boli aj labute a čajky, ktoré nás sprevádzali celou plavbou po vodnej nádrži Sĺňava popri Vtáčieho ostrova.

  Turistickým piešťanským expres-vláčikom , ktorým sme sa odviezli z Kúpeľného ostrova do centra okružnou jazdou, spoznali deti krásu mesta a okolitých parkov.

  Na záver sme ochutnali liečivú vodu tzv. vajcovku ,ako ju Piešťanci nazývajú a po malom obede, sa deti osviežili vo fontánach , čo bola príjemná bodka nášho spoločného výletu.

   

 • Majstrovstvá okresu v atletike

  23. mája 2018 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu v atletike na Atletickom štadióne A. Hajmássyho v Trnave.

  Zúčastnili sa ich aj naši žiaci. Chlapci zápolili v behu na 60 m, v skoku do diaľky, v hode kriketovou loptičkou a v štafete 4 x 60 m a dievčatá pretekali v behu na 60 m, na 800 m, v skoku do diaľky, v hode kriketovou loptičkou a v štafete 4 x 60 m.

  Získali takéto umiestnenia:

  Chlapci:              trieda :                  čas /cm/ m           umiestnenie

  Beh na 60 m :                                   

  Andrej Krivošík             IX.B                        8,18                        8. miesto

  Damián Jankech           IX.B                        8,34                      15. miesto  

  Beh na 60 m - finále :

  Andrej  Krivošík            IX.B                        7,94                        8. miesto

  Skok do diaľky finále :

  Adrián Černay               IX.A                      447 cm                      6. miesto

  Hod kriketovou loptičkou :

  Róbert Kraushúber       IX.A                       64 m                        4. miesto

  Adrián Černay                IX.A                      54,78                      12.miesto

  Hod kriketovou loptičkou - finále:

  Róbert Kraushúber       IX.A                         64 m                       4. miesto

  Štafeta 4 x 60 m - celkové poradie    

  ZŠ s MŠ,  A. Kubinu TT                                 32,84                       6. miesto

   

  Dievčatá:            trieda :                  čas /cm/m              umiestnenie

  Beh na 60 m - celkové poradie

  Dorota Moravčíková        V.A                          9,58                     19. miesto 

  Beh na 800 m - celkové poradie

  Helena Niedlová              IX.B                    3:29,42                      20. miesto

  Skok do diaľky 

  Lujza Čambálová              IX.B                    419-0,2                      4. miesto

  Dorota Moravčíková          V.A                     336-0,6                      21. miesto

  Skok do diaľky - finále

  Lujza Čambálová              IX.B                      419-0,2                     4. miesto

  Hod kriketovou loptičkou

  Nikola Kulková                  IX.A                       35,74                       11. miest

  Lujza Čambálová              IX.B                       31,40                      18. miesto

  Katarína Dudášová           IX.B                       28,40                       21. miesto

  Štafeta 4 x 60 m - celkové poradie     

  ZŠ s MŠ,  A. Kubinu TT                                  40,50                        10. miesto

   

  CELKOVÉ PORADIE          Umiestnenie                    Body               Bodovanie výkonov 

  CHLAPCI 

  ZŠ s MŠ A. Kubinu TT                      8. miesto                         295                           7

  DIEVČATÁ

  ZŠ s MŠ, A. Kubinu TT                     9. miesto                         219                            7

                                                                                          zapísala J. Zvolenská

 • Medzinárodný deň životného prostredia

  5. jún je už od roku 1974 vo vyše sto krajinách sveta venovaný ochrane životného prostredia. Tento rok je hostiteľskou krajinou osláv India, ktorá si zvolila ako hlavnú tému PLASTY A ICH VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. India vyzýva ľudí na celom svete, aby znížili používanie plastov, nepoužívali ich jednorazovo a aby ich recyklovali, ale najmä, aby hľadali nové spotrebiteľské správanie, ktoré by viedlo k čo najnižšiemu používaniu plastov.

  Čo hovoria nasledovné štatistiky?

  • ročne ľudstvo použije 500 miliárd plastových vreciek,
  • do svetových oceánov unikne každoročne 13 miliónov ton plastov,
  • každú minútu sa predá 1 milión plastových fliaš,
  • plasty zabíjú ročne 100 000 morských živočíchov,
  • na rozklad plastov je potrebných 100 rokov,
  • čiastočky plastov boli nájdené v 90 % balenej vody a v 83 % vody z vodovodu,
  • 50 % výrobkov z plastov je využívaných jednorazovo...

  Koordinátorkou pre enviromentálnu výchovu na škole je p. uč. Mgr. Soňa Machalová. Zvolila formu zhotovenia nástenky s témou Medzinárodného dňa životného prostredia ako vhodný spôsob vyjadrenia cítenia žiakov k životnému prostrediu práve v deň 5. júna.  Pani učiteľka si zvolila 4-členný tím nezávislých pozorovateľov, posudzovateľov z IX.B, ktorí dohliadali na korektný priebeh a zhotovovanie násteniek v jednotlivých triedach s podmienkou čo najmenšieho zásahu triednych učiteliek. Všetci žiaci na škole sa naozaj veľmi snažili a ich nástenky boli pozoruhodné a veľmi pekné.

  Ako sa to niektorým triednym kolektívom veľmi pekne podarilo, si môžete pozrieť na fotografiách. Tie naj... naj... kolektívy boli odmenené, získali diplomy, lopty a príjemný pocit vo svojich srdiečkach z vlastnej, dobre vykonanej práce.

  Poradie na foto: prípravný ročník, III.B, IV.B, V.A, VI.C VII.A a mimoriadne ocenenie získal prekvapivo  VIII.roč.

                                                                zapísala J. Zvolenská

strana: