Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Angličtina hrou (6., 7., 8. ročník)
ART-terapia (1. stupeň)
Badminton (2. stupeň - špec. triedy)
Badminton (5. ročník)
Basketbal (chlapci - 1. stupeň)
Finančná gramotnosť
Futbalový krúžok (2.,3.,4. ročník)
Hudobno-pohybový krúžok
Internetový krúžok (2. stupeň)
Internetový krúžok (3.-4. ročník)
Latinskoamerické, moderné tanec (1.-4. ročník)
Literárno-dramatický (3.ročník)
Matematika inak (9. ročník)
Poznávame región Trnavy - turistický krúžok (2. stupeň)
Praktik
Programovanie (5.-7. ročník)
Putovanie s knihou (4. a 5. ročník)
Slovenčina inak (9.B)
Šikovné ruky
Školský časopis (2. stupeň)
Varím, varíš, varíme (1. stupeň)
Veselá matematika (II. B)
Volejbal II. stupeň (dievčatá)

© aScAgenda 2018.0.1062 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2017