Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Angličtina hrou (6.-7. ročník)
Art-terapia (I. stupeň + špec. triedy)
Basketbalový krúžok (1. stupeň chlapci)
Financie (9. ročník)
Futbalový krúžok (2.,3,.4. ročník)
Hudobno-pohybový krúžok (1.-4. ročník)
Internetový krúžok (3.-4.ročník)
Krúžok internetový (2. stupeň)
Krúžok slov. jazyka a liter. (9. ročník)
Literárno-dramatický (1.stupeň)
Matematický krúžok (9.ročník)
Matematika inak (9. ročník)
Prírodovedný krúžok (2. stupeň)
Putovanie s knihou (3. a 4. ročník)
Slovenčina hrou (7.-8. ročník)
Šikovné ruky (2. stupeň)
Športový krúžok(2. stupeň)
Štvorlístok (špec. triedy )
Tenisová príprava (1. a 2. ročník)
Tvorivé dielne (2.-3.ročník)
Učíme sa s počítačom (3.-4. ročník- šp. tr.)
Veselá matematika (1. roč., špeciálne triedy)

© aScAgenda 2017.0.1052 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2017