Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia


 Kontakt :

 Základná škola s materskou školou, Ulica  A. Kubinu 34 ,   917 01  T R N A V A
 

Telefón ZŠ: 

033/32 36 941  - riaditeľ

033/32 36 940  - ekonóm

033/32 36 942  - zástupca riaditeľa

033/32 36 943  - PAM

033/32 36 944  - vedúca ŠJ

033/55 46 196 - odhlasovanie stravy

033/32 36 945  - výchovný poradca + školský špeciálny pedagóg 

Telefón  MŠ (elokované pracovisko - Ružindolská 8 )

033/32 36 801 - zástupca riaditeľa pre MŠ

033/32 36 803 - školská jedáleň

Telefón MŠ v ZŠ 

033/32 36 804

e-mail:

zskubinu@pobox.sk

skolakubinu@gmail.com

 

Internetová  stránka : 

www.zs-kubinu.edupage.org

                                                              

Zriaďovateľ : 

Mesto Trnava
Hlavná 1
917 71 Trnava

              

Vedenie  školy: 

Mgr. Zuzana Holkovičová - riaditeľ školy

Mgr. Mária Pavlíková - zástupca riaditeľa pre primárne vzddelávanie

Mgr. Mária Szewczyková - zástupca riaditeľa pre nižšie stredné vzddelávanie

Bc. Beáta Mušková - zástupca riaditeľa pre predprimárne vzdelávanie

 
Školský  psychológ:

Mgr. Ján  Mika
 
Výchovný  poradca:

Mgr. Beáta Černíková
 
 Predseda  RADY  ŠKOLY :  

Ing. Ingrid Kovaříková, PhD
 
Predseda RODIČOVSKEJ  RADY: 

Mgr. Sylvia Dudášová
 

Úradné  hodiny :
 

           Pondelok     7:30   -  15:30  h 
           Utorok     7:30   -   15:30  h
           Streda     7:30   -   15:30  h
           Štvrtok     7:30   -   15:30  h
           Piatok    7:30   -   15:30  h


 

Vyučovacie  hodiny : 

 

1. hodina     08:00 - 08:45

2. hodina     08:55 - 09:40

3. hodina     09:50 - 10:35

4. hodina     10:55 - 11:40

5. hodina     11:50 - 12:35

6. hodina     12:45 - 13:30

7. hodina     14:00 - 14:45

8. hodina     14:50 - 15:35
 

 Prevádzka  v  ŠKD :    

06:00 - 07:45
11:30 - 16:30

 

Školská  jedáleň :

Vedúca  ŠJ : Katarína  Moťovská

Výdaj  obedov :  

12:00  -  14:00

Telefón :              

033/32 36 944