Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia


 

         Kontakt :

             Základná škola s materskou školou, Ulica  A. Kubinu 34 ,   917 01  T R N A V A
 

 

         Telefón ZŠ    :  033 /32 36 941 - riaditeľ
                                     kl.: 940  - ekonóm
                                            942  - zást. riaditeľa
                                            943  - PAM
                                            944  - ved. ŠJ
                                            945  - výchovný poradca + škol. špec.

                                                       pedagóg

        Telefón  MŠ (elokované pracovisko - Ružindolská 8 )

                                    033/3236801 - zást. riaditeľa pre MŠ

                                   033/3236803 - ŠJ

       Telefón MŠ v ZŠ 

                                   033/3236804

         

                        FAX :   033/32 36 949

 

       

e-mail: zskubinu@pobox.sk

 

             skolakubinu@gmail.com

            

             info@zskubinutt.edu.sk

      

 

              

                     Internetová  stránka :  www.zs-kubinu.edupage.org

                                                                  

           Zriaďovateľ :  Mesto Trnava
                                     Hlavná 1
                                     917 71 Trnava

              

                                                                                            mapa Trnavy
 

 

    Vedenie  školy : Mgr. Jozef  Jankovič - riaditeľ školy
                               Mgr. Mária Pavlíková - zást. riad. 1.stupeň ZŠ
                               Mgr. Silvia  Richterová - zást. riad. 2.stupeň ZŠ

                                     Bc. Beáta Mušková - zást. riad. MŠ

 
 

    Školský  psychológ : Mgr. Ján  Mika
 
        Výchovný  poradca : Mgr. Beáta Černíková
 
        Predseda  RADY  ŠKOLY :  Ing. Ingrid Kovaříková, PhD
 
    Predseda RODIČOVSKEJ  RADY : Mgr. Sylvia Dudášová
 

 

 

           Úradné  hodiny :
 

 

           Pondelok     7.30   -  15.30  h 
           Utorok     7.30   -   15.30  h
           Streda     7.30   -   15.30  h
           Štvrtok     7.30   -   15.30  h
           Piatok    7.30   -   15.30  h


 

           

           Vyučovacie  hodiny : 

 

                                     1.      8.00    -     8.45
                                     2.      8.55    -     9.40
                                     3.      9.50    -   10.35
                                     4.    10.55    -   11.40
                                     5.    11.50    -   12.35
                                     6.    12.45    -   13.30
                                     7.    14.00    -   14.45
                                     8.    14.50    -   15.35
 
 

              Činnosť  ŠKD :

                         Prevádzka  v  ŠKD :     6.00   -    7.45 h
                                                             11.30   -  16.30 h
 

 

              Školská  jedáleň :
                                      Vedúca  ŠJ :        Katarína  Moťovská

                                      Výdaj  obedov :   12.00  -  14.00 h

                                      Telefón :               033/32 36 944