Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

školský rok 2017/2018 školský rok 2016/2017 školský rok 2015/2016 školský rok 2014/2015 Školský rok 2013/2014 školský rok 2012/2013

Projekty

školský rok 2017/2018

Protidrogová prevencia - PEER program

Kultúrne poukazy

Triediš, triedim, triedime http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2017/tlacove-spravy-jun-2017/pri-triedeni-odpadu-mame-slovensku-rezervy-zlepsenie-je-vo-vzdelavani.html

Škola podporujúca zdravie

Škola priateľská deťom - UNICEF

Projekt "Povedz nie Kyberšikane",  projekt realizovaný s finančnou podporou mesta Trnava a RZ

Národný projekt - "Digitálne učivo na dosah DUD" https://www.edu-centrum.sk/

Národný projekt: "IT Akadémia" (CVTI SR) http://itakademia.sk/sk/domov/

Národný projekt: "Nové trendy vo vzdelávaní učiteľov anglického jazyka na základných školách - Englishone" http://www.englishone.sk/