Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

Prenájom telocvične

Harmonogram prenájmu telocvične

2017/2018

 

                  Harmonogram prenájmu telocvične  
                     školský rok 2017/2018    
       
 Deň  Nájomca                Čas prenájmu
   

malá

telocvičňa

veľká

telocvičňa

 Pondelok  RASS Trnava      16.00 - 17.30
   Wu Shu team Slovakia Siladice      18.00 - 20.00
 Utorok  FitKids Trnava       14.00 - 15.00
   Trnavský ľudový cech Trnava 16.00 - 17.45  
   FK Lokomotíva Trnava      16.30 - 18.00
   ŠKP Trnava      18.30 - 20.30
Streda  FK Lokomotíva Trnava      16.30 - 18.00
   Wu Shu team Slovakia Siladice      18.00 - 20.00
   Michal Tibenský      20.00 - 21.00
Štvrtok  Handball club Trnava  15.30 - 16.30      
   FK Lokomotíva Trnava      15.30 - 18.30
       
       
   ŠKP Trnava      18.30 - 20.30
 Piatok  ŠKD 13.30 - 14.30   
   Trnavský ľudový cech Trnava 16.30 - 18.00  
   FK Lokomotíva Trnava      16.30 - 18.00
   TJ Družstevník Zvončín      18.00 - 20.30
 Sobota  ŠKP Trnava      10.30 - 12.30
   Jaromír Kunc       15.00 - 16.00
   TJ Družstevník Zvončín      17.00 - 18.30
 Nedeľa  SAKRA GSM Trnava        9.30 - 10.30
   Juraj Vacula      10.30 - 11.30
       
   TJ Družstevník Zvončín        17.00 - 18.30