Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

Prenájom telocvične

Harmonogram prenájmu telocvične

2017/2018