Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

Prenájom telocvične

Harmonogram prenájmu telocvične

2016/2017

                  Harmonogram prenájmu telocvične  
                     školský rok 2016/2017    
       
       
 Deň  Nájomca                Čas prenájmu
    malá telocvičňa veľká telocvičňa
 Pondelok  Pedag. a sociál. akadémia bl. Laury Trnava        8.00 - 9.40
   Wu Shu team Slovakia Siladice      18.00 - 20.00
 Utorok  Trnavský ľudový cech Trnava   15.30 - 19.00  
   FK Lokomotíva Trnava      16.30 - 18.00
   ŠKP Trnava      18.30 - 20.30
 Streda  Handball club Trnava   15.00 - 16.30   
   FK Lokomotíva Trnava      16.30 - 18.00
   Wu Shu team Slovakia Siladice      18.00 - 20.00
   Michal Tibenský      20.00 - 21.00
 Štvrtok  Pedag. a sociál. akadémia bl. Laury Trnava         8.00 - 9.40
   Handball club Trnava  15.00 - 16.00    
       
   FK Lokomotíva Trnava      15.30 - 17.00
       
   ŠKP Trnava      18.30 - 20.30
 Piatok  FitKids Trnava      14.00 - 15.00
   FK Lokomotíva Trnava      16.30 - 18.00
   TJ Družstevník Zvončín      18.00 - 20.30
 Sobota  ŠKP Trnava      10.30 - 12.30
   Jaromír Kunc       15.00 - 16.00
   TJ Družstevník Zvončín      17.00 - 18.30
 Nedeľa  SAKRA GSM Trnava        9.00 - 10.00
   Štefan Berhédi      10.30 - 11.30
       
   TJ Družstevník Zvončín        17.00 - 18.30