Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

 

 Naši  najúspešnejší  žiaci   v  obvodných, okresných a iných súťažiach :

Školský rok 2017/ 2018

    

Meno a 

priezvisko                                          

      Trieda    

                            

                              Súťaž                                      

  Umiestnenie          
 Sára Motýľová VII.A

 Moja Trnava - 21. roč. výtvarnej súťaže

 III. kategória - 2. stupeň ZŠ a osemročných gymnázií

 3. miesto
 Timea Trpíšková  V.A  Šaliansky Maťko - prednes slovenskej povesti  2. miesto
 Alexander Gračov IX.A

 Olympiáda z anglického jazyka - okresné kolo

 kategória 1B

 3. miesto
 Marianna Štrbová II.B

Maľovaný sen Vianoc - 21. roč. výtvarnej súťaže

IV. kategória špeciálne ZŠ

 1. miesto
 Monika Krištofíková IV.C

Maľovaný sen Vianoc - 21. roč. výtvarnej súťaže

II. kategória - 1. stupeň

 1. miesto
 Kristína Funková IX.B

Medzinárodná súťaž v športovej streľbe - Paralympiáda

  VII. ročník,  Zielona Góra, Poľsko 3.- 5. novembra 2017

 1. miesto
 Jakub Fiala VII.A

 Svet rozprávkových príbehov

 V. kategória - ŠZŠ

 1. miesto
Kristína Funková IX.B

 Župná paralympiáda Trnavského samosprávneho kraja   s  medzinárodnou účasťou 

 Vzduchová puška

 Ľubovoľná malokalibrovka

 

 

 2. miesto

 3. miesto

 

 

 

 

 

    

 Naši  najúspešnejší  žiaci   v  obvodných, okresných a iných súťažiach :

Školský rok 2016/ 2017

 

Meno a 

priezvisko                                          

      Trieda    

                            

                              Súťaž                                      

  Umiestnenie                
 Erik Kordiak      V.B

 Atletický trojboj -  Mikulov

 skok do diaľky

 3. miesto

 Kristína Funková

 Varga, Prokeinova

   VIII.B

 Medzinárodná súťaž v streľbe - Hannover 

 10m Air Rifle - R5 Prone

 2. miesto

 tímové 

 Kristína Funková

 Varga, Prokeinova 

   VIII.B

 Medzinárodná súťaž v streľbe - Hannover

 10m AR Standing - R-4 

 3. miesto

 tímové

 Kristína Funková

 Varga, Prokeinova

    VIII.B

 Medzinárodná súťaž v streľbe - Hannover

 50m Rifle Prone Mixed  R-9

 3. miesto

 tímové

 Dušan Bobek  

 Majstrovstvá Slovenska žiakov a   mladšieho  dorastu v boxe - Galanta

 1. miesto
 Eliška Táčovská      VI.A

 Moja Trnava - 20. ročník výtvarnej súťaže

 III. kategória - 2. st. ZŠ a osemročné  gymnáziá

 3. miesto
 Timea Trpíšková       IV.A

 Hollého pamätník - Krajské kolo

 Súťažná prehliadka v umeleckom prednese  poézie a prózy

 2. miesto
 ZŠ s MŠ A. Kubinu     I.stupeň

 Hliadky mladých zdravotníkov - I. stupeň

 Územná súťaž Slovenského Červeného  kríža

 3. miesto
 Nikola Kohútová     VIII.A

 Veľkonočné aranžovanie - Povinná  väzba

 Okresná súťaž  

 1. miesto
 Nikola Kohútová     VIII.A

 Veľkonočné aranžovanie - Voľná  väzba

 Okresná súťaž - 2. kategória

 3. miesto 
 Richard Zachar  V. odd.      ŠKD     

 Ryby, žaby, plazy, jašterice...a všetky   obojživelníky  

 Výtvarná súťaž - V. kategória - ŠZŠ

 1. miesto
 Katarína Martinkovičová     III.A

 Ryby, žaby, plazy, jašterice... a všetky  obojživelníky    

 Výtvarná súťaž - II. kategória I. stupeň

 3. miesto
 Timea Trpíšková     IV.A

 Hollého pamätník 

 Okresné kolo

 1. miesto
 Timea Trpíšková     IV.A

 Rozprávkové vretienko - I. kategória

 Okresná súťaž v prednese rozprávky

 2. miesto
 Šimon Gálik     III.A

 Rozprávkové vretienko -  I. kategória

 Okresná súťaž v prednese rozprávky

 3. miesto
 Branislav Augustín     III.B

 Putujeme za ľudovou piesňou - I.kat. -  sólo

 Okresná súťaž v speve ľudovej piesne

 2. miesto
 Milan Pokorný     IV.B  

 Pytagoriáda - kategória P4

 Okresné kolo

 2. miesto
 Timea Trpíšková    IV.A

 Hollého pamätník - Obvodné kolo

 Umelecký prednes poézie a prózy

 2. miesto
 Timea Trpíšková    IV.A

 Šaliansky Maťko - II. kategória

 Krajské kolo v prednese slovenskej  povesti

 2. miesto
 Timea Trpíšková    IV.A

 Šaliansky Maťko - II.. kategória

 Okresná súťaž v prednese slovenskej  povesti

 1. miesto
 Šimon Gálik    III.A

 Šaliansky Maťko -  I. kategória                               

 Okresná súťaž v prednese slovenskej       slovenskej   povesti 

 2. miesto
 ŠKD  ZŠ s MŠ 

 Maľovaný sen Vianoc - II. kategŕia- 1. st.

 Kolektívna práca

 1. miesto
 Tomáško Laurinec

 ZŠ s MŠ

 Maľovaný sen Vianoc výtvarná  súťaž

 1.kategória

 3. miesto
 Helena Niedlová   VIII.B

 Kalokagatia - výtvarná súťaž 

Svetové hory

 III. kategória - II. stupeň ZŠ

 1. miesto
 ZŠ s MŠ A. Kubinu,Trnava   chlapci

 Dni športu 2016 

 Memoriál Márie Zavarskej

 okresné finále ZŠ

 4. miesto
 Lukáš Minarovič     IX.B

 Dni športu 2016 - Kalokagatia

 Penaltový festival - žiaci ŽŠ

 2. miesto
 Erik Kordiak     IX.A

 Dni športu 2016 - Kalokagatia

Rope Skipping - žiaci ZŠ

 

Najlepší brankár
Kristína Funková     VIII.B 

 9. Župná medzinárodná paralympiáda

 Vištuk

Trnavský samosprávny kraj 

Malorážka - mládež

Vzduchovka - mládež 

 

 

 

 1. miesto

 2. miesto

 

 

Školský  rok 2015/2016

 

Meno a 

priezvisko                     

         Trieda                   Súťaž                                           Umiestnenie
 Helena Niedlová VII.B

 Dažďový prales - výtvarná súťaž

 III. kategória - 2. stupeň ZŠ

 2. miesto
 Simona Kontinová IV.B

 Dažďový prales - výtvarná súťaž

 II. kategória - 1. stupeň ZŠ

 2. miesto
 Jakub Zavarský II.C

 Dažďový prales - výtvarná súťaž

 II. kategória - 1.stupeň ZŠ

 1. miesto
 Eliza Matusiaková IV.B

 Moja Trnava - 19.roč. výtvarnej súťaže

 II. kat. - 1. stupeň ZŠ

 3. miesto
 Lukáš Kumančík VII.B

 Moja Trnava - 19.roč. výtvarnej súťaže

 III. kat. - 2. stupeň ZŠ a osemročné gymnáziá

 1. miesto  

 Tomáš Svátek

 Marek Ganz

 Tomáš Ganz

 Jakub Moravčík

IX.roč.

VI.A

IX.roč.

IX.roč.

 Trnavský šachový rebríček

 družstvo žiakov ZŠ

 2. miesto
 Timea Trpíšková III.A

 Hollého pamätník - okresné kolo

 Umelecký prednes poézie a prózy

 3. miesto
 Matúš Gálik V.A

 Rozprávkové vretienko - Kalokagatia

 obvodné kolo  -2.kategória

 1. miesto
 Milan Jozef Pokorný III.B

 Pytagoriáda

 obvodné kolo - Kategória P3

 4. miesto
 Matúš Gálik V.A

 Hollého pamätník

 obvodné kolo

 2. miesto
 Timea Trpíšková III.A

 Hollého pamätník

 obvodné kolo

 3. miesto
 Marek Ganz VI.A

 Trnavský šachový rebríček

 Kalokagatia centrum - žiaci ZŠ

 3. miesto
 Tomáš Ganz IX.roč.

 Trnavský šachový rebríček

 Kalokagatia centrum - žiaci ZŠ

 5. miesto
 Martin Dudáš IV.B

 Saganmánia - výtvarná súťaž

 II. kategória I. stupeň ZŠ

 1. miesto
 Adam Bardiovský V.A

 Matematická olympiáda - kategória Z 5

 okresné kolo

 1. miesto
 Tomáš Ganz IX. roč.

 Matematická olympiáda - kategória Z 9 

 okresné kolo

 4. miesto
 Lenka Kohútová IX.roč.

 Vianočné aranžovanie - Voľná väzba

 okresná súťaž - 2. kategória

 2. miesto
 Branislav Augustín II.B

 Vianočné piesne a koledy -  2. roč.

  Ľudové koledy - sólo I. kategória

 2. miesto
 Lucia Kurzová  VIII.B

 Maľovaný sen Vianoc - III. kat. - 2.st. ZŠ  

 19. ročník výtvarnej súťaže

 1. miesto

 3.oddelenie ŠKD

 p.vych. M. Brestovanská

ŠKD

 Maľovaný sen Vianoc -  II. kat. - 1. st. ZŠ

 19. ročník  výtvarnej súťaže 

 1. miesto
 Matúš Gálik V.A

 Šaliansky Maťko - okresné kolo - 2. kat. 

 23.ročník súťaže v prednese povesti 

 3. miesto
 Adam Hagara IV.B

 Najrýchlejší korčuliar Trnavy 1.-5.ročník

 Zimný štadión Gladiators v Trnave

 1. miesto

 Marek Ganz

 Tomáš Ganz

 Tomáš Svátek

 Jakub Moravčík

VI.A

IX. roč.

IX. roč.

IX. roč.

  Majstrovstvá okresu v Šachu ZŠ

  Kalokagatia Trnava

 2. miesto

 4. miesto

 9. miesto

 25. miesto

 Patrik Szendrey IV.C

  Naše hory Kalokagatia - výtvarná súťaž    

  II. kategória - I. stupeň

 1. miesto

 Jakub Moravčík

9. roč.

  Dni športu 2015 Kalokagatia

  Penaltový festival ZŠ

 2. miesto
 Lukáš Minarovič VIII.B

  Dni športu 2015 Kalokagatia

  Penaltový festival ZŠ

 3. miesto
 Dominik Kordiak                                                  IV.B             

  Atletický trojboj - Mikulov - 12. ročník

  III. kategória - skok do diaľky                                              

                         

 1. miesto                    
 Dorota Moravčíková III.A

 Atletický trojboj - Mikulov - 12. ročník

 II. kategória - skok do diaľky

                    - hod kriketovou loptičkou

                    - beh na 50 m                                             

 

 3. miesto

 3. miesto

 3. miesto

 

     

 

Školský rok 2014/2015

Meno a

priezvisko                     

Trieda                   Súťaž                                           Umiestnenie
 Adam Hagara      IV.B

 Najrýchlejší korčuliar Trnavy 1.-5. ročník

 Zimný štadión Gladiators Trnava

 1. miesto

 

 Patrik Bezúch

 Erik Kordiak

 

    IX.A

   VII.A

 Ružindolská olympijská míľa

 4. kategória (8. - 9. roč.)

 3. kategória (5. - 7. roč.)

 

 1. miesto

 3. miesto

 

 

 Michal Puškár

 Kristína Haršányová

 

 

    IX.A

    IX.A

 Školské majstrovstvá kraja v atletike

 žiakov ZŠ

 hod kriketovou loptičkou ( 150 g)  88.25 m

 skok do výšky  145 cm

 

 

 2. miesto

 2. miesto

 

 

 

 

 Michal Puškár

 Kristína Haršányová

 Kristína Haršányová

 Patrik Bezúch

 Patrik Bezúch

 Marcela Izakovičová

 Petra Krajčovičová

 Martin Hrivńák

 Bianka Mária Bálintová

 Filip Doboš

 dievčatá

 družstvá celkové poradie

 

 

    IX.A

    IX.A

    IX.A

    IX.A

    IX.A

    IX.B

    IX.A

    IX.B

   VIII.A

   VIII.A

 Školské majstrovstvá okresu v atletike

 žiakov ZŠ

 

 hod kriketovou loptičkou

 skok do výšky

 skok do diaľky

 beh na 60 m

 beh na 300 m

 beh na 300 m

 beh na 300 m

 hod kriketovou loptičkou

 hod kriketovou loptičkou

 skok do diaľky

 štafeta 4x60 m

 dievčatá

 chlapci

 

 

 

 

 1. miesto

 1.miesto

 3. miesto

 4. miesto

 4. miesto

 4. miesto

 5. miesto

 5. miesto

 6. miesto

 7. miesto

 4. miesto

 4. miesto

 6. miesto

 

 Tomáš Ganz

 Marek Ganz

 Dávid Bakič

 Tomáš Svátek

   VIII.A

     V.A

     V.B

    VII.B

 Trnavský šachový festival detí a mládeže

 šachových nádejí 2015 - TIRNAVIA

 Najlepšia škola  v turnaji GPX

 

 1. miesto
 Tomáš Svátek    VII.A  Trnavský šachový rebríček 2015  6. miesto
 Družstvo mladších žiačok            

 Školské majstrovstvá okresu vo vybíjanej

 družstvo mladších žiačok ZŠ a MŠ

 5. miesto

 Lenka Kohútová

 Bianka Mária Bálintová

 Jakub Moravčík

 Filip Doboš

   VIII.A

 Súťaž mladých záchranárov CO

 XXI .ročník okresného kola 

 1. miesto

 Marek Ganz

 Tomáš Ganz 

 David Bakič

 Tomáš Svátek

 Ondrej Moravčík

 Jakub Moravčík

     V.A

    VIII.A   

     V.B

    VII.A

     V.B

   VIII.A

 Trnavský šachový rebríček ZŠ - 2015

 družstvo: ZŠ s MŠ, A. Kubinu 34, Trnava

 2. miesto
 Nikoleta Dekanová    VIII.A

 18. ročník výtvarnej súťaže - Moja Trnava 

 Kalokagatia mesta Trnava

 3. miesto
 Branislav Augustín    I.B

 Putujeme za ľudovou piesňou

 I. kategória

 3. miesto
 Adam Bardiovský   IV.A

 Pytagoriáda 

 okresné kolo - kategória P4

 1. miesto
 kolektív triedy    V.A

 Hravo ži zdravo 2015

 Kurz zdravého životného štýlu

 Trnavský kraj

 3. miesto
 Helena Niedlová    VI.B

 Maľovaný sen Vianoc - 18. roč. výtvarnej  súťaže

 III. kategória - 2. st. ZŠ a osemroč. gymn.

 2.miesto
 Lenka Krajčovičová    IV.B

 Maľovaný sen Vianoc - 18. roč. výtvarnej  súťaže

 II. kategória - 1. st. ZŠ

 3. miesto

 Marek Ganz

 Tomáš Ganz

 Jakub Moravčík

    V.A

   VIII.A

   VIII.A

 Majstrovstvá okresu v šachu ZŠ

 družstvo školy

 3. miesto
 Marek Ganz     V.A

 Školské majstrovstvá okresu v šachu ZŠ

 majstrovstvá okresu

 3. miesto
 Matúš Gálik     IV.A

 Šaliansky Maťko - okresné kolo

 Prednes povesti - II. kategória

 2. miesto
 Marek Ganz      V.A

 Jesenný šachový festival v Cenade 2014

 absolútne poradie šachového turnaja

 2. miesto
 Marek Ganz      V.A

 Jesenný šachový festival v Cenade 2014

 kategória CH 11

 2. miesto
 Nikola Meteličková    IX.C

 "Čo skrýva morské dno..."

 Výtvarná súťaž - Kalokagatia

 V. kategória - ŠZŠ

 2. miesto
 Lukáš Minarovič   VII.A

 Dni športu 2014

 Penaltový festival

 žiaci a žiačky ZŠ

 3. miesto

 Kristína Haršányová

 Marcela Izakovičová

 Petra Krajčovičová                                      

   IX.A

   IX.A

   IX.A            

  Školské majstrovstvá okresu v      cezpoľnom behu      

   družstvo žiačok ZŠ                                                         

  2. miesto                 

 

     
       
       


Školský rok 2013 / 2014

    Meno a priezvisko              

 Trieda  

                                     Súťaž                                                                       Umiestnenie      

 Patrik Bezúch

 Kristína Haršányová

 Petra Krajčovičová

 Filip Svetkovič

  VIII.A

  VIII.A

  VIII.A

  VIII.A

 Ružindolská olympijská míľa 

 

 

 

 

 1. miesto

 1. miesto

 2. miesto

 4. miesto

 Klaudia Mihálková

 

 Patrik Bezúch

 

Patrik Bezúch a Filip

Svetkovič

 

 

   IX.A

 

  VIII.A

 

  VIII.A

  VIII.A

 

 

 Kalokagatia 2014 - Medzinárodná olympiáda detí a mládeže

 

  Atletika - Hod kriketovou loptičkou

 

              - Malý maratón

 

             - Malý maratón - družstvo chlapcov

               

 

 

 2. miesto

 

 2. miesto

 

 2. miesto

 

 Tamara Mareková    VI.A

 Kalokagatia 2014 - Medzinárodná olympiáda detí a  mládeže  Kultúrno-umelecké súťaže - Vlastná tvorba 

 Próza ...a teraz dokážeme všetko

 B kategória - žiaci 5.-7. roč. ZŠ a osemročných gymnázií

 1. miesto
 Klaudia Mihálková    IX.A

 Majstrovstvá kraja v atletike ZŠ

 hod kriketovou loptičkou

 1. miesto
 Michal Puškár   VIII.A

 Majstrovstvá kraja v atletike ZŠ

 hod kriketovou loptičkou

 3. miesto
 Helena Niedlová    V.B

 Plagát k filmu - výtvarná súťaž

 3. kategória, II. stupeň ZŠ

 2. miesto
 žiaci I. stupňa 1.- 4. roč.

 Tarzan - Športová olympiáda

 žiaci I. stupňa ZŠ

 5. miesto

 Klaudia Mihálková

 Petra Krajčovičová

 Viktória Václavová

 Kristína Haršányová

 Katarína Vyskočová

 Kristína Julinyová

 Tamara Hlavnová

 Marcela Izakovičová

 Karolína Augustínová

 Barbora Bernáthová

 

   IX.A

  VIII.A

   IX.A

  VIII.A

   IX.A

   IX.A

   IX.A

  VIII.B

   IX.C

   IX.B

 

 Školské majstrovstvá okresu v atletike ZŠ - okresné kolo

 celkové umiestnenie družstva dievčat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 celkové umiestnenie družstva chlapcov

 

 3.miesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.miesto

 Kristína Haršányová

 Petra Krajčovičová

 VIktória Václavová

 Klaudia Mihálková

 VIII.A

 VIII.A

 IX.A

 IX.A

 Školské majstrovstvá okresu v atletike ZŠ - okresné kolo

 štafeta v behu 4x60m - dievčatá

 

 

 

 štafeta v behu 4x60m - chlapci

 

 1. miesto

 

 

 

 6. miesto

 Kristína Haršányová

 

 

 Karolína Augustínová

 

 Samuel Riška

 Marcela Izakovičová

  VIII.A

 

 

  IX.C

 

  IX.A

 VIII.B

 Školské majstrovstvá okresu v atletike ZŠ - okresné kolo

 skok do výšky

 beh na 300m

 

 skok do výšky

 

 skok do výšky

 beh na 800m

 

 3. miesto

 3. miesto

 

 5.miesto

 

 6. miesto

 6. miesto

 Michal Puškár   VIII.A

 Školské majstrovstvá okresu v atletike ZŠ - okresné kolo

 hod kriketovou loptičkou

 1. miesto

 Klaudia Mihálková

 

 

 

 Kristína Julinyová

 

   IX.A

 

 

   IX.A

 Školské majstrovstvá okresu v atletike ZŠ - okresné kolo

 hod kriketovou loptičkou

 vrh guľou

 

 vrh guľou

 

 1. miesto

 1. miesto

 

 4. miesto

 Katarína Vyskočová

 Kristína Julínyová

 Filip Doboš

 Jakub Moravčík

   IX.A

   IX.A

   VII.A

  VII.A

  Mladý záchranár CO

  krajské kolo

 1. miesto
 Dorota Moravčíková     I.B

 Atletické preteky Mikulov - atletický trojboj

 beh na 50m

 skok do diaľky

 hod loptičkou

 1. miesto

 1. miesto

 3. miesto

 René Brázdovič    IV.A

 Moja Trnava - 17. roč. výtvarnej súťaže

 II. kategória - 1. stupeň ZŠ

 1. miesto
 Bianka Mária Bálintová    VII.A

 Moja Trnava  - 17. roč. výtvarnej súťaže

 III. kategória - 2. stupeň ZŠ a 8. roč. G

 3. miesto
 Júlia Šimončičová    IX.A

 Veľkonočné aranžovanie - povinná väzba

 okresná súťaž žiakov ZŠ - II. kategória

 2. miesto
 Sára Magdaléna Petrášková    IX.A

 Veľkonočné aranžovanie - voľná väzba

 okresná súťaž žiakov ZŠ - II. kategória

 3. miesto
 Sára Magdaléna Petrášková    IX.A

 Veľkonočné aranžovanie - povinná väzba

 okresná súťaž žiakov ZŠ - II. kategória

 3. miesto
 Žiačky 5., 6. roč. ZŠ

 V.A,V.B

 VI.A,VI.B

 Školské majstrovstvá okresu vo vybíjanej  3. miesto
 Miroslav Nemčic   IV.B

 Pytagoriáda

 okresné kolo - kategória P4

 1. miesto
 Adam Bardiovský   III.A

 Pytagoriáda 

 okresné kolo - kategória P3

 2. miesto
 Simona Machalová    IX.B

 Animal planet - výtvarná súťaž

 III. kategória - II.stupeň ZŠ

 2. miesto
 Lukáš Molnár    IX.A

 Dejepisná olympiáda

 okresné kolo - kategória C

 3. miesto
 Patrik Palkovič    VI.B

 Geografická olympiáda

 okresné kolo - kategória H

 úspešný

 riešiteľ

 Veronika Ganzová    IX.A

 Olympiáda slovenského jazyka a literatúry

 okresné kolo - kategória C

 3. miesto
 Sára Magdaléna Petrášková    IX.A

 Vianočné aranžovanie - okresná súťaž

 voľná väzba II. kategória

 1. miesto

 René Brázdovič

 Ondrej Moravčík

 Tadeáš Petrášek

   IV.A

 Maľovaný Sen Vianoc

 17. ročník výtvarnej súťaže - II. kategória, ZŠ

 1. miesto

 Veronika Ganzová

 Tomáš Ganz

   IX.A

   VII.A

 Majstrovstvá Trnavského kraja žiakov ZŠ a

 1. stupňa OG -2013/14

  hodnotenie škôl

  2. miesto
  Veronika Ganzová    IX.A

 Majstrovstvá Trnavského kraja žiakov ZŠ a

 1. stupňa OG-2013/14

  kategória žiačky

 2. miesto
  Tomáš Ganz    VII.A  Školské majstrovstvá okresu v šachu ZŠ  3. miesto

  Kristína Julínyová

  Katarína Vyskočová

  Jakub Moravčík

  Filip Doboš

   IX.A

   IX.A

   VII.A

   VII.A

 XX. ročník Súťaže mladých záchranárov CO

 Okresné kolo

 3. miesto
       

  Kristína Haršányová

  Marcela Izakovičová

  Viktória Václavová

  Tamara Hlavnová

   Pavlína Kučíková

VIII.A

VIII.B

IX.A

IX.A

VI.B

 Dni športu 2013 -  Memoriál M. Zavarskej

 družstvo žiačok ZŠ

  3. miesto

     Patrik Bezúch

VIII.A

   Školské majstrovstvá okresu žiakov ZŠ

   Cezpoľný beh

 3. miesto

 

 

Školský rok 2012 / 2013

 

Meno a priezvisko

  Trieda         Súťaž                                                         Umiestnenie 

 

  Klaudia Mihálková

 

VIII.A

  Majstrovstvá SR v atletike žiakov ZŠ

  hod kriketovou loptičkou

 

 3. miesto

 

  Klaudia Mihálková

 

  Kristína Haršányová

  Patrik Kulka                        

 

VIII.A

 

          VI.A

          IX.A

  Majstrovstvá kraja v atletike žiakov ZŠ

  hod kriketovou loptičkou

  vrh guľou

  skok do diaľky

  vrh guľou

 

 1. miesto

 6. miesto

 6. miesto

 5. miesto

 

  Dominik Kordiak

  Martin Orihel

  Bruno Klokner

 

          I. B

          IV.A

          III.A

  Atletický deň Mikulov, ZŠ Hraničářu  - žiaci 1. - 5. ročníka

  beh na 50 m , skok do diaľky

  beh

  skok do diaľky

 

 1. miesto

 2. miesto

 3. miesto

 

  Eliška Rakická

  Matej Slezák

  Kristína Funková

  Christian David Plechlo

  Erik Birkuš

  družstvo

  Andrej Motýľ

         

       

           II.A

            I.A

           IV.B

           IV.A

           VII.C

 

            IX.B

                 

  Paralympiáda - 9.ročník

  hod na cieľ - mladší žiaci

  hod na cieľ - mladší žiaci

  kolky - mladší žiaci

  lukostreľba - mladší žiaci

  kolky - starší žiaci

  kolky - starší žiaci

  lukostreľba - starší žiaci

 

 1. miesto

 2. miesto

 1. miesto

 2. miesto

 3. miesto

 1. miesto

 1. miesto

  Družstvo školy     Trnavský šachový rebríček ZŠ

 

 6. miesto

  Miroslav Motýľ

  Patrik Kulka

  Patrik Kulka

  Barbora Bernáthová

  Kristína Haršányiová

  Anežka Uhlárová

  Kristína Haršányiová

  Klaudia Mihálková

  Klaudia Mihálková

  Žiaci

  Žiačky

           IX.B

           IX.A

           IX.A

           VIII.B

            VII.A

            IX.A

            VII.A

           VIII.A

           VIII.A

         

 

  Majstrovstvá okresu v atletike ZŠ 

  skok do diaľky

  vrh guľou

  hod kriketovou loptičkou

  beh na 300 m

  skok do diaľky

  skok do diaľky

  skok do výšky

  vrh guľou

  hod kriketovou loptičkou

  celkové umiestnenie

  celkové umiestnenie

 

 

 6. miesto

 1. miesto

 3. miesto

 4. miesto

 4. miesto

 5. miesto

 1. miesto

 1. miesto

 1. miesto

 6. miesto

 1. miesto

 

  Kornélia Lipárová

  Karolína Kloknerová

  Patrik Palkovič

  Matej Hrebíček

             V.A

             V.B

             V.B

             VI.A

  Na bicykli bezpečne 2013  Vrbové - Čerenec

  Okresné kolo dopravnej súťaže

 2. miesto
  Lukáš Pecár             IV.B

  Keď si vymýšľam

  Literárna súťaž

 3. miesto
  Pavlína Bačová             V.A

  Prvosienky

  Literárna súťaž

 3. miesto
  Veronika Ganzová           VIII.A

  Matematická olympiáda

  obvodné kolo - kategória Z - 8

 1. miesto
  Tomáš Ganz          VI.A

  Matematická olympiáda

  obvodné kolo - kategória Z - 6

   7. miesto

 úspešný riešiteľ

  Juraj Nemec          VII.A

  Pytagoriáda 

  obvodné kolo -  kategória P7

 úspešný riešiteľ

  Bianka Bálintová           VI.A

  Rozprávkové vretienko - prednes rozprávky

  okresné kolo 2. kategória

 3. miesto
  Miroslav Nemčic          III. B

  Pytagoriáda 

  obvodné kolo - kategória P3

 1. miesto
  Veronika Ganzová          VIII.A

  Majstrovstvá SR v šachu

  kategória -  žiačky

 6. miesto
  Eva Nemcová          VIII.B

  Cestujeme po svete - výtvarná súťaž

  Čínske draky

 3. miesto
  Patrik Palkovič            V.B

  Geografická olympiáda

  obvodné kolo  - kategória I

 1. miesto
  Jakub Moravčík            VI.A

  Geografická olympiáda

  obvodné kolo  - kategória H

 úspešný riešiteľ
  Zuzana Lupánová           VIII.B

  Geografická olympiáda

  obvodné kolo  - kategória F

  úspešný riešiteľ
  Patrik Bezúch            VII.A

  Geografická olympiáda

  obvodné kolo  - kategória G

 5. miesto
 Matúš Molnár            VII.A

  Geografická olympiáda

  obvodné kolo  - kategória G

 7. miesto
 Lukáš Molnár             VIII.A

  Dejepisná olympiáda

  obvodné kolo - kategória D

 3. miesto
 Lukáš Pecár              IV.B

  Maľovaný sen Vianoc - 16. roč. výtvarnej súťaže

  II. kategória - 1. st. ZŠ

 3. miesto

 Katarína Vyskočová

 Kristína Julinyová

 Filip Doboš

 Jakub Moravčík

 VIII.A

VIII.A

VI.A

VI.A

  Súťaž mladých záchranárov cicilnej ochrany

  Obvodné kolo

 3. miesto
  Anežka Uhlárová IX. A

   Rope skipping ZŠ

   okresné finále

 5. miesto

 ŠKD 3. oddelenie

 spoločná práca

   1. stupeň

   Jesenná krása...  -   výtvarná súťaž

    II. kategória - I. stupeň ZŠ

 1. miesto

 

Školský rok 2011 / 2012

 

Meno a priezvisko

Trieda
Súťaž
Umiestnenie
  Klaudia Mihálková    VII.A

     Olympiáda detí a mládeže -   Kalokagatia 2012

     hod kriketovou loptičkou

   2. miesto
  Veronika Ganzová    VII.A

     Matematická olympiáda

     Obvodné kolo

     Kategória 2 - 7

  3. miesto

 

   Oliver Straka

 

   III.A

     Atletický trojboj   -   Mikulov ČR

     beh na 50 metrov

 

  3. miesto

   Klaudia Mihálková    VII.A

     Školské majstrovstvá kraja v atletike     ZŠ - žiačky

     hod kriketovou loptičkou

  2. miesto

 

 

   Klaudia Mihálková

   Dominika Kováčová

   Michaela Hyžová

   Anežka Uhlárová

 

   Družstvo žiačok

   VII.A

   IX.A

   IX.A

   VIII.A

     Majstrovstvá okresu v atletike   ZŠ - žiačky

  

     hod kriketovou loptičkou

     hod kriketovou loptičkou

     skok do výšky

     skok do diaľky

 

     celkovo

     

     

  1. miesto

  4. miesto

  5. miesto

  6. miesto

 

  5. miesto

 

  Michal Konečný

 

   IX.A

    Majstrovstvá okresu v atletike   ZŠ - žiaci

    vrh guľou

      

 2. miesto     

 

   Erika Štrbová

 

   VII.B

   Ružindolská míľa

   kategória - mladšie žiačky

      

 1. miesto

  Kristína Haršániová     VI.A

   Ružindolská olympijská míľa

   kategória -  Mladšie žiačky

 2. miesto

  Nikola Julínyová

  Kristína Vyskočová

  Ondrej Behúl

  Andrej Čillag

    IX.B

    IX.B

    IX.B

    IX.B

   Súťaž mladých záchranárov CO

   krajské kolo - 18. ročník súťaže

 

 2. miesto

  Lucia Lužáková

  Tamara Mareková

  Kristína Krchnáková

  Tamara Čechovičová

    IV.A

    IV.A

    IV.A

    III.A

  Disco Free Style

  Okresná súťaž v modernom tanci

  Kategória A

 1. miesto
  ZŠ A. Kubinu  

  Malý futbal ZŠ - TŠH

  starší žiaci

 3. miesto
  Simona Machalová     VII.B

  Levy, tigre, mačky... a iné šelmy - výtvarná súťaž

  III. kategória - II. stupeň

 2. miesto
  Samuel Ostrovský     III.B

  Levy, tigre, mačky ... a iné šelmy - výtvarná súťaž

  II. kategória - I. stupeň

 1. miesto
  Kristína Krchnáková     IV.A

  Keď si vymýšľam  - literárna súťaž

  II.kategória

 2. miesto
  Jakub Harant     III.A

  Moja Trnava - 15. roč. výtvarnej súťaže

  II. kategória 1. stupeň

 3. miesto
  Simona Machalová    VII.B

  Moja Trnava - 15. roč. výtvarnej súťaže

  III. kategória - 2. stupeň

 1. miesto
  Anežka Uhlárová    VIII.A

  Hollého pamätník - recitačná súťaž

  Okresné kolo

 2. miesto
  Anežka Uhlárová     VIII.A

  Hollého pamätník - recitačná súťaž

  Obvodné kolo

          

 2. miesto

      

  Tomáš Niedl       V.A

  Výtvarná súťaž: Harry Potter

  II. kategória  -  II. stupeň ZŠ

 3. miesto
  Lenka Chladná VIII.A

   Olympiáda Slovenského jazyka

   Obvodné kolo

          9. miesto

 úspešný riešiteľ

 

  Šimon Podešva       V.A

   Obvodné kolo Geografickej olympiády

   kategória I

            10. miesto

 úspešný riešiteľ

  Patrik Bezúch

  Matúš Molnár

      VI.A

      VI.A

   Obvodné kolo Geografickej olympiády

   kategória H

            7. miesto

 úspešný riešiteľ

 1. miesto    úspešný riešiteľ       

  Katarína Vajcíková     VIII.A

   Obvodné kolo Dejepisnej olympiády

   kategória D

 2. miesto
  Adrián Šutta      IX.B

   Obvodné kolo Dejepisnej olympiády

   kategória C

 3. miesto

 

  Šimon Podešva

  Tomáš Ganz

      V.A

      V.A

   Obvodné kolo Matematickej olympiády

   kategória -   Z - 5

 1. miesto

 4. miesto

  Helena Niedlová      III.B

  Maľovaný sen Vianoc

  II. kategória - I. stupeň

  Výtvarná súťaž - 15. roč.

 3. miesto

  Tomáš Niedl

 

V.A

  200 m prsia

  (10-roční žiaci)

  Memoriál Jozefa Baláža  -  Slovenská plavecká federácia

 1. miesto

   Nikoleta Julínyiová

   Kristína Vyskočová

   Andrej Čilag

   Ondrej Behúl

IX.B

 Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

 ( Obvodné kolo )

 2. miesto

  Michal Konečný

IX.A

   ROPE SKIPPING

  (Okresné finále )

 5. miesto

 Veronika Ganzová

VII.A

  Majstrovstvá okresu v šachu základné školy

  ( jednotlivci - žiačky ZŠ )

 2. miesto

 

Školský  rok  2010 / 2011

            

  

   Meno a priezvisko

 

Trieda
Súťaž     
Umiestnenie

 

   Veronika  Strmenská

 

   IX. B

   MS SR žiakov v  atletike   ( diaľka )

 4. miesto

 

   Patrik  Šanta

 

   IX. C

   MS SR žiakov v  atletike

   ( diaľka )

   4. miesto

 

   Natália  Macková

 

   V. A

     Letné majstrovstvá Slovenska v plávaní 11 - 13 roč. žiakov

    ( 400m polohové preteky, 11 roč. )

   1. miesto

 

   Natália  Macková

 

   V. A

     Letné majstrovstvá Slovenska v plávaní 11 - 13 roč. žiakov

    ( 800m voľný spôsob, 11 roč. )

   1. miesto

 

   Natália  Macková

 

   V. A

   Letné majstrovstvá Slovenska v plávaní 11 - 13 roč. žiakov

   ( 400m voľný spôsob, 11 roč. ) 
 

 1. miesto

 

   Dominika  Kovácsová

 

   IX. A

   Majstrovstvá kraja žiakov v  atletike

   ( loptička )

 8. miesto

 

   družstvo dievčat

 

   II.st.    Majstrovstvá kraja žiakov v  atletike    15. miesto

 

   družstvo dievčat

 

   II.st.    Majstrovstvá kraja žiakov v  atletike  13. miesto

 

   Katarína  Vyskočová

   Sára Magdaléna Petrášková

 

   VI. A

   Európa v škole

   Multimediálne práce II. kategória

   ( celoslovenské kolo )
 

 Čestné uznanie

 

   Simona  Machalová

 

   VI. B

  

    Les pre ľudí

    ( okresné kolo výtvarnej súťaže )
 

 1. miesto

   Erika  Piknová

 

   IX. B

 

     Les pre ľudí

    ( okresné kolo výtvarnej súťaže )
 

 2. miesto

 

   Veronika  Strmenská

 

   IX. B

  

   Majstrovstvá kraja žiakov v atletike

   ( diaľka )
 

 1. miesto
   Patrik  Šanta

 

   IX. C

 

   Majstrovstvá kraja žiakov v  atletike

   ( diaľka )
 

 1. miesto

 

   Kristína  Mašejová  

   Monika  Snopková

   Natália  Ivaničová

   Kristína  Šimeková

   Miroslava  Vávrová

 

   VIII. B    Okresná súťaž družstiev mladých zdravotníkov  5. miesto

 

   Nikoleta  Julínyiová

   Kristína  Vyskočová

   Ondrej  Behúl

   Andrej  Čilag

 

   VIII.A

   Mladí záchranári civilnej ochrany

  ( obvodné kolo )

 1.miesto

 

   Oliver  Ryška

 

   IX. A

   Školské majstrovstvá okresu v atletike ZŠ

   ( beh - 60m chlapci )

 6. miesto

 

   Patrik  Šanta

 

   IX. C

 

   Školské majstrovstvá okresu v atletike ZŠ

   ( beh - 300m chlapci )

 

 3. miesto

 

   Patrik  Šanta

 

   IX. C

 

   Školské majstrovstvá okresu v atletike ZŠ

   ( diaľka chlapci )

 

  1. miesto

 

   Oliver  Ryška

 

   IX. A

 

    Školské majstrovstvá okresu v atletike ZŠ

   ( výška chlapci )

 

 5. miesto

 

   chlapci

 

   II. st.    Školské majstrovstvá okresu v atletike ZŠ

   ( 4x60m chlapci )

 4. miesto

 

   Veronika  Strmenská

 

   IX. B    Školské majstrovstvá okresu v atletike ZŠ

   ( beh - 60m dievčatá )

 2. miesto

 

   Dominika  Kovácsová

 

   IX. A

 

   Školské majstrovstvá okresu v atletike ZŠ

   ( beh - 60m dievčatá )

 

   6. miesto

 

   Veronika  Strmenská

 

   IX. B    Školské majstrovstvá okresu v atletike ZŠ

   ( diaľka dievčatá )

   1. miesto

 

   Michaela  Hyžová

 

   VIII. A    Školské majstrovstvá okresu v atletike ZŠ

   ( výška dievčatá )

   6. miesto

 

   Kristína  Julinyiová

 

   VI. A    Školské majstrovstvá okresu v atletike ZŠ

   ( guľa dievčatá )

 3. miesto

 

   Dominika  Kovácsová

 

   VIII. A    Školské majstrovstvá okresu v atletike ZŠ

   ( kriketová loptička dievčatá )

 1. miesto

 

   Klaudia  Mihálková

 

   VI. A    Školské majstrovstvá okresu v atletike ZŠ

   ( kriketová loptička dievčatá )

 3. miesto

 

   dievčatá

 

   II. st.    Školské majstrovstvá okresu v atletike ZŠ

   ( 4x60m dievčatá )

 2. miesto

 

   celkové umiestnenie

   chlapci ZŠ

   II. st.    Školské majstrovstvá okresu v atletike ZŠ  7. miesto

 

   celkové umiestnenie

   dievčatá

 

 

   II. st.

 

   Školské majstrovstvá okresu v atletike ZŠ  3. miesto

 

   Jakub  Harant

 

   II. A

   Moja Trnava

   ( výtvarná súťaž )

 3. miesto

 

   Katarína  Pavlíková

   VI. C

 

    Moja Trnava

   ( výtvarná súťaž )

 

 3. miesto

 

   Patrik  Stojka

 

   III. B

 

   Pytagoriáda

   ( okresné kolo matematickej súťaže )
 

  úspešný

   riešiteľ

 

   Tomáš  Niedl

 

   IV. B

 

    Motýle a chrobáky

   ( okresné kolo výtvarnej súťaže )

 

 1. miesto

 

   Miroslav  Nemčic

 

   I. B

  

   Motýle a chrobáky

   ( okresné kolo výtvarnej súťaže )

 

   3. miesto

 

   Adrián  Mrva

 

   IV. A

  

   Kinderiáda - hod kriketovou loptičkou

   ( regionálne kolo )
 

   3. miesto

 

   mladšie žiačky

 

   I. st.

   Majstrovstvá regionu vo vybíjanej ZŠ

   ( mladšie žiačky )

  

   3. miesto


 

   Veronika  Ganzová    VI. A

 

    Matematická olympiáda

    ( obvodné kolo, kat. Z-6 ) 

 

 2. miesto
   Katarína  Vajcíková    VII. A

 

    Matematická olympiáda

    ( Obvodné kolo, kat. Z-7 ) 

 

 4. miesto

 

   Matej  Janeček

   VIII. A

 

    Matematická olympiáda

    ( obvodné kolo, kat. Z-8 ) 

 

 6. miesto

 

  

   Michal  Konečný

 

  

  VIII. A
 

    Matematická olympiáda

    ( Obvodné kolo, kat. Z-8 ) 

 

 7. miesto

 

  Natália  Rábarová

   Erika  Piknová

 

  

   VIII. A

    IX. B
 

  

   Putujeme za ľudovou piesňou

   ( okresné kolo - 2. kategória, duo )
 

 3. miesto

 

   Anežka  Uhlárová

 

   VII. A

   

    Hollého pamätník

   ( obvodné kolo -  prednes poézie )
 

 1. miesto

  

   Sára Magdaléna Petrášková

   Katarína  Vyskočová
 

   VI. A

 

    Európa v škole

   ( Multimediálne práce, kat.2, 10 - 12 rokov )
 

   postup do

   celoslov.

   kola

   Anna Mária  Bábyová    V. A

 

    Európa v škole

   ( Písomné práce, kat.2, 10 - 12 rokov )
 

   postup do

   celoslov.

   kola

 

   Lucia  Lužáková

 

   III. A

  

   Európa v škole

   ( Písomné práce, kat.1, 6 - 9 rokov )
 

   postup do

   celoslov.

   kola

 

   Natália  Macková

 

   V. A

 

    MO a MK v plávaní ZŠ

   ( 100 m znak )
 

 5. miesto

 

   Natália  Macková

 

   V. A

  

    MO a MK v plávaní ZŠ

   ( 400 m voľný spôsob )
 

 7. miesto

 

   Dávid  Puškár

 

   V. B

  

    Šachový rebríček - I. kolo

   ( žiaci a žiačky základných škôl )
 

 6. miesto

   Martina  Sekerová

   IX. A

  

   Chemická olympiáda

   ( obvodné kolo - kategória D2 )
 

 11. miesto

 

   Rebeka  Štefeková

 

   VI. A

  

   Geografická olympiáda

   ( obvodné kolo - kategória H )
 

 8. miesto

 

   Katarína  Vajcíková

 

   VII. A

 

    Dejepisná olympiáda

   ( obvodné kolo - kategória E )

 

 5. miesto

 

   Adrián  Šutta

 

  VIII. B

 

   Dejepisná olympiáda

   ( obvodné kolo - kategória D )

 

 8. miesto

 

   Erika  Piknová

 

   IX. B

  

   Maľovaný sen Vianoc

   ( obvodné kolo )
 

 2. miesto

 

   Dávid  Puškár

 

   V. B

 

   Matematická olympiáda

   ( obvodné kolo - kategória Z-5 )
 

 1. miesto

 

   Nikola  Bernátová

 

   IX. A

  

   Matematická olympiáda

   ( obvodné kolo - kategória  Z-9 )
 

 7. miesto

 

   Veronika  Ganzová

 

   VI. A

  

    Olympiáda v anglickom jazyku

   ( obvodné kolo - kategória 1A )
 

 8. miesto

 

   Sára Magdaléna Petrášková

   VI. A

 

    Vianočné aranžovanie - okresné kolo
   ( Povinná väzba - 1. kategória )

 

 1. miesto

   Sára Magdaléna Petrášková

   VI. A

  

   Vianočné aranžovanie - okresné kolo

   ( Voľná väzba - 1. kategória )

 

 3. miesto

 

   Žiaci II. stup. ZŠ

 

 

   Majstrovstvá okresu v  ŠACHU - základné školy
   ( poradie škôl )

 

 4. - 6. miesto

   Veronika  Ganzová

   VI. A

 

   Majstrovstvá okresu v  ŠACHU - základné školy
   ( jednotlivci dievčatá )

 

   2. miesto

   Dávid  Puškár

   V. B

  

   Majstrovstvá okresu v  ŠACHU - základné školy
   ( jednotlivci chlapci )

 

 5. miesto

 

   Natália  Domonkošová

  

   VII. A

  

   Prázdninový zážitok
   ( literárna súťaž - I. kategória )

 

 2. miesto

   Veronika  Strmenská

   IX. B

  

   Prázdninový zážitok

   ( literárna súťaž - II. kategória )

 

 3. miesto

 

   Erika  Piknová

 

   IX. B

  

   Maľovaný sen Vianoc

   ( III. kategória - II.st. ZŠ a osemročné gymn. )

 

 2. miesto

   Natália  Macková

   V. A

  

   Memoriál Jozefa Baláža - Prešov

   200 m znak - 10 ročné žiačky

 

 2. miesto

   Natália  Macková

   V. A

  

   Memoriál Jozefa Baláža - Prešov

   4 x 50 m polohové preteky žiačky

 

 2. miesto

   Natália  Macková    

   V. A

  

   Memoriál Jozefa Baláža - Prešov

   200 m polohové preteky - 10 ročné žiačky

 

 3. miesto

   David  Puškár

   V. B

  

   Trnavský  Šachovník

 

 2. miesto

 


   Nikoleta  Julinyiová
   Kristína  Vyskočová
   Andrej  Čilag
   Ondrej  Behúl
 
   VIII. B
   VIII. B
   VIII. B
   VIII. B
   Súťaž mladých záchranárov
   civilnej ochrany 
   ( obvodné kolo )
 2. miesto

   Klaudia  Mihálková
   
   
 
   VI. A
   
   
   Cyklistické preteky
   Nádeje okolo Slovenska
   ( obvodné kolo )
 1. miesto
   
   

   Lucia  Strmenská
 
   VI. A   
   Cyklistické preteky
   Nádeje okolo Slovenska
   ( obvodné kolo )
 
 3. miesto

   Michal  Dúbravec
 
   VII. C
   Cyklistické preteky
   Nádeje okolo Slovenska
   ( obvodné kolo )
 
 5. miesto

 

 

 

Školský  rok  2009 / 2010
 

        
       Meno a priezvisko

 

                    Trieda
 

Súťaž

        Umiestnenie

   
 
       Tirnavia Trophy 2010
             VIII. ročník
          najaktívnejšia ZŠ 
          v oblasti kultúry
 7. miesto

    družstvo ZŠ
       Trnavské športové hry
        netradičné športy
 2. miesto

    Nikola  Bernátová
   VIII. A         Prvosienky - kat. A
               próza
 3. miesto

    Lucia  Pončáková
   V. A         Prvosienky - kat. A
               próza
 3. miesto

    Sofia  Bučanová
    IV. B         Prvosienky - kat. A
               próza
 3. miesto

    žiaci ZŠ
       Majstrovstvá okresu 
          v atletike ZŠ
 4. miesto

    žiačky ZŠ
        Majstrovstvá okresu 
          v atletike ZŠ
 7. miesto

    Michal  Čirka
    Nikoleta  Julinyiová
    Kristína  Vyskočová
    Peter  Doboš
   IX. B
   VII. B
   VII. B
   VII. A
           Mladý záchranár 
            civilnej ochrany
        ( majstrovstvá kraja )
 3. miesto

    Dagmar  Backová
   VIII. B   Ružindolská olympijská míľa  1. miesto

    Martin  Drinka
    IX. B   Ružindolská olympijská míľa  3. miesto

    Alexandra  Hagarová
    Nikola Schmidtová
    Zuzana  Harantová
    Tomáš  Niedl
    Miroslav  Madzík
    Maroš  Drahovský
    IV. B
    III. A
    IV. B
    III. A
    IV. B
    IV. B
   Tarzan 2010 - športová súťaž  3. miesto
    Veronika  Strmenská     VIII. B
      Majstrovstvá kraja 
           v atletike ZŠ
          ( skok do diaľky )
 1. miesto
    Veronika  Strmenská     VIII. B      Majstrovstvá kraja 
           v atletike ZŠ
          ( beh na 60 m )
 2. miesto
     Patrik  Šanta      VIII. C
     Majstrovstvá kraja 
           v atletike ZŠ
          ( skok do diaľky )
 2. miesto
     Marcel  Heriban      IX. A
     Majstrovstvá kraja
           v atletike ZŠ
          ( beh na 60 m )
 1. miesto
    Veronika  Strmenská     VIII. B
    Majstrovstvá okresu 
           v atletike ZŠ
          ( beh na 60 m )
 1. miesto
    Veronika  Strmenská      VIII. B
    Majstrovstvá okresu 
           v atletike ZŠ
       ( skok do diaľky )
 1. miesto
    Patrik  Šanta      VIII. C
    Majstrovstvá okresu 
           v atletike ZŠ
        ( skok do diaľky )
 1. miesto

    Marcel  Heriban
     IX. A
      Majstrovstvá okresu 
           v atletike ZŠ
          ( beh na 60 m )
 1. miesto

    Miroslava  Vargová
    Kristína  Šimeková
    Kristína  Mašejová
    Natália  Ivanovičová
    Monika  Snopková
    VII. B
    VII. B
    VII. B
    VII. B
    VII. B
    Okresná súťaž družstiev 
      mladých zdravotníkov
             2. stupeň ZŠ
 2. miesto

    Družstvo:
    Peter  Puškár
    David  Puškár
    Matej  Varga
    Matej  Mikluš

   V. B
   IV. B
   IV. B
   V. B
  Trnavský šachový rebríček
       (celkové hodnotenie)
 5. miesto

    David  Puškár
   IV. B   Trnavský šachový rebríček
       (celkové hodnotenie)
 8. miesto

    Peter  Puškár
   V. B
    Trnavský šachový rebríček
       (celkové hodnotenie)
 3. miesto 

    David  Puškár
    IV. B               Pytagoriáda
   obvodné kolo kategória - P4
 17. miesto

    Lenka  Lužáková
    VIII. B            Pytagoriáda
   obvodné kolo kategória - P8
 10. miesto

    Michal  Konečný
   VII. A               Pytagoriáda
   obvodné kolo kategória - P6
 8. miesto

    Katarína  Vajcíková
   VI. A               Pytagoriáda
   obvodné kolo kategória - P6
 10. miesto

    Diana  Dvoráková
    Monika  Chuda
   IX. A     Deň Zeme - výtv. súťaž  

    Peter  Puškár
    V. B            Pytagoriáda
   obvodné kolo kategória - P5
 1. miesto

    Veronika  Kotvasová
     V. A    Moja Trnava - výtv. súťaž
   3. kategória
 ocenená práca
     Dominika  Jakubianska     V. C
          Hollého pamätník
   Špeciálnych tried ZŠ Trnavy,
   2. stupeň, ( obvodné kolo )
 1. miesto

    Nikola  Zvolenská
    VII. C
         Hollého pamätník 
   Špeciálnych tried ZŠ Trnavy,
   2. stupeň, ( obvodné kolo )
  2. miesto

    Matej  Duraj
    IV. C
        Hollého pamätník 
   Špeciálnych tried ZŠ Trnavy,
   1. stupeň, ( obvodné kolo )
 2. miesto

    David  Kostka
    III. B
           Hollého pamätník 
   Špeciálnych tried ZŠ Trnavy
            ( obvodné kolo )
 3. miesto

   Katarína  Vajcíková
    VI. A
     Matematická olympiáda
            obvodné kolo
 4. miesto

   Anežka  Uhlárová
    VI. A
         Európa v škole
  kategória 2 ( 10 - 12 rokov ),
  písomné práce - kód  221
 postup do celoslovenského 
   kola

   Zuzana  Harantová
   Lenka  Halenárová
    IV. B
    IV. B

         Európa v škole
  kategória 2 ( 10 - 12 rokov ),
  umelecké a multimediálne 
  práce - kód 111
 postup do celoslovenského  kola

   Lukáš  Harant
    V. B
           Muzikanti hrajte!
  výtvarná súťaž - III. kategória
          ( II.stup. a ORG )
 3. miesto

    dievčatá
 
      Majstrovstvá okresu 
         v stolnom tenise
 5. miesto

    chlapci
 
      Majstrovstvá okresu 
         v stolnom tenise
  7. miesto

   Sára Magdaléna  Petrášková
    V. A
   Veľkonočné aranžovanie
    okres. súťaž - 1.kategória
    povinná väzba
 3. miesto

   Alexandra  Hagarová
    IV. B
        Majstrovstvá SR
           v korčuľovaní
          kat. Staršie nádeje
 1. miesto

   Peter  Puškár
    V. B
   Trnavský šachový rebríček
     okres. súťaž - III. kolo
 1. miesto

   Peter  Puškár
    V. B
      Šachový rebríček
     okres. súťaž - II. kolo 
 2. miesto
    Richard  Čechovič      IX. A
      Dejepisná olympiáda, 
      obvodné kolo - kat. C
 8. miesto
    Michal  Konečný     VII. A
      Dejepisná olympiáda, 
      obvodné kolo - kat. E
 8. miesto
    Adrián  Šutka     VII. B
      Dejepisná olympiáda, 
      obvodné kolo - kat. E
 4. miesto

    Katarína  Vajcíková
    VI. A
      Dejepisná olympiáda, 
      obvodné kolo - kat. F 
 3. miesto

    Vanesa  Puškášová
    VI. A
      Dejepisná olympiáda, 
      obvodné kolo - kat. F 
 2. miesto
     Milan  Krajčovič      IX. B
    Geografická olympiáda, 
      obvodné kolo - kat. E 
             (9.roč. ZŠ) 
 6. miesto
    Petra  Puškárová     VIII. B
     Geografická olympiáda, 
      obvodné kolo - kat. F
      (8.roč. ZŠ/OG-4.roč.) 
 9. miesto
    Vanesa  Puškášová     VI. A
    Geografická olympiáda, 
      obvodné kolo - kat. H 
      (6.roč. ZŠ/OG-2.roč.) 
 6. miesto

    Peter  Puškár
    V. B
    Geografická olympiáda, 
      obvodné kolo - kat. I 
      (5.roč. ZŠ/OG-1.roč.) 
  6. miesto
    Natália  Macková      IV. A
          Majstrovstvá okresu 
          a Majstrovstvá kraja
          v plávaní - 200m pol.p.
  6. miesto

    Michal  Konečný
     VII. A
          Majstrovstvá okresu 
          a Majstrovstvá kraja
          v plávaní - 100m znak
 6. miesto

     Michal  Konečný
     VII. A
          Majstrovstvá okresu 
          a Majstrovstvá kraja
          v plávaní - 100m v.sp.
  7. miesto

     Veronika  Ganzová
      Lukáš  Harant
      Peter  Puškár
     V. A
     V. B
     V. B
      Matematická olympiáda
      obvodné kolo - kat. Z - 5
 5. - 10. miesto
     Vanesa  Puškášová      VI. A
        Dejepisná olympiáda
        obvodné kolo kat. F 
 2. miesto

     Katarína  Vajcíková
     VI. A
       Dejepisná olympiáda
        obvodné kolo kat. F 
 3. miesto

     Richard  Kurz
      VII. B
  Olympiáda v anglickom jazyku
      obvodné kolo - kat. 1A 
 6. miesto

     Peter  Puškár
      V. B
  Trnavský šachový rebríček
               žiakov  ZŠ 
 5. miesto

     David  Puškár
      IV. B
    Trnavský šachový rebríček
               žiakov  ZŠ 
 8. miesto

   Alexandra  Hagarová
      IV. B
      Novomestský  pohár
               1. ročník
               st. nádeje 
 2. miesto

   Alexandra  Hagarová
      IV. B
      Humenská korčuľa
        st. nádeje dievčatá
 3. miesto

  Sára  Magdaléna  Petrášková
      V. A
     Vianočné aranžovanie
            voľná väzba
 1. miesto

  Sára  Magdaléna  Petrášková
      V. A
     Vianočné aranžovanie
            povinná väzba
 2. miesto

    Kristína  Haršányová
    Martin  Szabo
    Mária  Kormúthová
       IV. A
       príp. roč.
       V. B
      Maľovaný sen Vianoc
     výtvarná súťaž - 13. roč.
       I. a II. kategória
 ocenené práce

    Alexandra  Hagarová
       IV. B
 17. ročník Košickej Korčuľky
        st. nádeje dievčatá
 1. miesto

    Miriam  Krajčovičová
    Barbora  Bóžiová
    Natália  Fojtíková
    Peter  Doboš
    Tomáš  Poláček
    Adrián  Minarovič
       VIII. A
       VIII. B
        IX. B
        IX. A
        IX. A
        IX. A
             Vianočná šou
      športovo - zábavná šou
                16. ročník 

 3. miesto

    Peter  Puškár
        V. B
       Školské majstrovstvá 
           okresu  v šachu
  4. miesto

    Natália  Macková
         IV. A
 Slovenská plavecká federácia
 Memoriál J. Baláža - Prešov
 200m poloh. preteky  9.r.
 100m znak
 50m znak
 200m voľný spôsob
 štafeta 4x50m voľ. spôsob

 1. miesto
 1. miesto
 3. miesto
 3. miesto
 3. miesto

    Alexandra  Hagarová
         IV. B
  krasokorčuľovanie dievčatá
  medzinárodná súťaž - Záhreb
 1. miesto

    Barbora  Čelesová
         IX. B
   Olympiáda zo slovenského 
   jazyka a literatúry - 2.ročník
  ( obvodné kolo, kategória C )
 7. miesto ( úspešný riešiteľ )

    Zuzana  Harantová
         IV. B
  Super Star  - spevácka súťaž
            (  kategória A ) 
 3. miesto

    Tamara  Mareková
    Adrián  Rybár
    David  Puškár
    Mária  Kormúthová
         II. A
         II. A
         IV. B
         V. B
 Október - mesiac bezpečnosti
         ( výtvarná súťaž )
 ocenené  práce

     Marek  Vlk
     Adrián  Minarovič
     Patrik  Šanta
         IX. A
         IX. A
         VIII. C
         Majstrovstvá okresu
    v cezpoľnom behu - chlapci
 3. miesto

     Nikoleta  Julinyová
     Kristína  Vyskočová
     Peter  Doboš
     Michal  Čirka
          VII. B
          VII. B 
           IX. A
           IX. B
    Súťaž mladých chranárov 
           civilnej ochrany
            (obvodné kolo) 
 2. miesto

    Marcel  Heriban
    Peter  Doboš
    Adrian  Minarovič
    Tomáš  Poláček
    Marek  Vlk
    Oliver  Ryška
    Richard  Kozák
    Milan  Krajčovič
    Darko  Haviar
    Patrik  Šanta
        IX. A
          IX. A
          IX. A
          IX. A
          IX. A
          VIII. A
          IX. A
          IX. B
          IX. C 
          VIII. C
        Dni športu 2009
       Memoriál M. Zavarskej
    okresné finále - 10 x 1000 m
  3. miesto

     žiačky  ZŠ
        II. stupeň
            Dni športu 2009
       Memoriál M. Zavarskej
    okresné finále - 10 x 1000 m
 5. miesto