Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

Novinky

 • Prímestský tábor 2014

  Tak ako každý rok počas letných prázdnin i tento naša škola organizuje  prímestský tábor, ktorý je zameraný na intelektuálny, psychický rozvoj detí, budovanie nových vzťahov a prehĺbenie už nadviazaných priateľstiev prostredníctvom rôznych aktivít.

 • Ružindolská olympijská míľa

  24. jún 2014  - Ružindolská olympijská míľa

  preverila sily našich vytrvalostných bežcov.

  V kategórii 8. a 9. ročníka sa umiestnili :

 • Kalokagatia 2014 - Medzinárodná olympiáda detí a mládeže

  19. - 20. 6. 2014 v 12. ročníku Medzinárodnej olympiády detí a mládeže v atletike

                                  - v hode kriketovou loptičkou obsadila

 • Školský výlet Rakúsko

  Školský výlet – Rakúsko

  Dňa 17. 6. 2014 absolvovali žiaci VII. A a VIII. A triedy pod vedením p. uč. Tibenskej školský výlet do Rakúska.

  Našou prvou zastávkou bol Schlosshof – najväčší vidiecky zámok v Rakúsku. Počas prehliadky sme sa dozvedeli zaujímavosti o živote panstva na zámku, prezreli si vybavenie, ktorého časť pochádza ešte z čias Eugena Savojského. Poprechádzali sme sa v obrovských záhradách, ktoré z výšky pripomínajú rozprestrené perzské koberce. A upútali nás aj zvieratká, ktoré tu majú svoj domov – biele oslíky, srnky, kone, poníky a mnohé ďalšie.

 • Mikulov v Trnave 2014

  Prešiel rok a my sme opäť u nás privítali 19. júna 2014 športovcov zo ZŠ Hraničářú z Mikulova - našej družobnej školy. 

  Pred mesiacom sme boli my u nich na návšteve a zožali sme športové úspechy najmä v podobe Dorotky Moravčíkovej a ďalších.

 • UNICEF Slovensko - Týždeň Modrého gombíka

   UNICEF Slovensko - Týždeň modrého  gombíka 2014 

  ďakuje za pomoc a podporu počas Týždňa Modrého gombíka 2014.

 • Kolárovo-vodný mlyn, Komárno - Nádvorie Európy 18.6.2014

  Kolárovo - vodný mlyn,  

  Komárno - Nádvorie Európy

  Dve veľké lákavé zaujímavosti, ktoré pritiahli V.A, V.B a VI.B k tomu, aby si 18. júna 2014 zbalili poživeň na celý deň, peniažky, samozrejme povolenie od rodičov a školy a vybrali sa s pani učiteľkami Mgr. Z. Holkovičovou, PaedDr. S. Vaškovou a Mgr. J. Zvolenskou autobusom v ústrety dobrodružstvám. A naozaj ich nebolo málo!

 • Čítajme si... Najpočetnejší detský čitateľský maratón

  5. 6. 2014 od 9.00h do 15.00h odštartoval na našej škole už 7. ročník najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu pod názvom "Čítajme si..." Išlo zároveň o prekonanie rekordu.

 • Kalokagatia 2014 - Medzinárodná olympiáda detí a mládeže

  Kultúrno-umelecké súťaže:

  Vo vlastnej literárnej tvorbe pod názvom "...a teraz dokážeme všetko!" v kategórii B - žiaci 5. - 7. roč. a osemročných gymnázií 

 • Majstrovstvá kraja v atletike ZŠ

  12.6.2014 na Mestskom atletickom štadióne A. Hajmássyho v Trnave získali naši žiaci v pretekoch výborné umiestnenie:

  Klaudia Mihálková z IX.A - 1. miesto v hode kriketovou

                                                  loptičkou