Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

Novinky

 • Rodičovské združenie

  Dňa 20. 11. 2014 sa uskutočnia o 17.00 h triedne rodičovské združenia.

  Výbor RZ zasadne v spoločenskej miestnosti o 16.30 h

 • Vyhodnotenie jesenného školského zberu papiera od 13.10 - 24.10.2014

 • ZDRAVÁ ŠKOLA

     Projekt     Zdravá škola

                

  Termín realizácie:  október – december 2014

   

  Autori: Mgr. Zuzana Holkovičová, PhDr. Silvia Vašková, Mgr. Beata Černíková

 • AJ ZDRAVÉ JE DOBRÉ

  POZOR ZMENA TERMÍNU

  Realizácia projektu 

  AJ ZDRAVÉ JE DOBRÉ

  V dňoch 4.11. až 6.11.2014 sa budú konať tvorivé dielne, pri ktorých sa žiaci budú učiť, ako si pripraviť zdravú a chutnú desiatu či raňajky. Akcia bude spojená s ochutnávkou a predajnou akciou pripravených dobrôt a byliniek z našej záhradky, ktorá sa bude konať vo vestibule školy v čase od 7:30 do 16:00

 • 5. 10. 2014

  Aktualizovali sme modul Rodičovské združenie

 • 18. 9. 2014

  Aktualizovali sme modul Materská škola

 • Jesenný zber papiera

  Od 13.10. 2014 do 24. 10. 2014 

  sa v spolupráci s firmou A.S.A Trnava uskutoční "Jesenný zber papiera".

 • Triedne rodičovské združenia

  Triedne rodičovské združenia sa konajú 18.09.2014 (štvrtok) od 16.30 h.

  Výbor RZ sa uskutoční o 16.00 h.

 • Oznam

  Zápis detí do novovytvorenej Materskej školy 

  s nástupom od 01. 01. 2015 sa koná od 03. 09. 2014 priebežne v priestoroch Materskej školy na Ružindolskej 8  v Trnave.

 • Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania - ISCED 2

  Základná škola organizuje kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania v externej forme vzdelávania. Kurzu sa môže zúčastniť žiak/čka, ktorý skončil/a vzdelanie na ZŠ v nižšom ročníku. Žiadosť podáva zákonný zástupca žiaka/čky alebo plnoletý žiak/čka riaditeľovi ZŠ, najneskôr do 10. septembra daného školského roka. Súčasťou žiadosti je aj kópia posledného koncoročného vysvedčenia, na ktorom žiak/čka prospel/a.