Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

Novinky

 • 18. 9. 2014

  Aktualizovali sme modul Materská škola

 • Jesenný zber papiera

  Od 13.10. 2014 do 24. 10. 2014 

  sa v spolupráci s firmou A.S.A Trnava uskutoční "Jesenný zber papiera".

 • Triedne rodičovské združenia

  Triedne rodičovské združenia sa konajú 18.09.2014 (štvrtok) od 16.30 h.

  Výbor RZ sa uskutoční o 16.00 h.

 • Oznam

  Zápis detí do novovytvorenej Materskej školy 

  s nástupom od 01. 01. 2015 sa koná od 03. 09. 2014 priebežne v priestoroch Materskej školy na Ružindolskej 8  v Trnave.

 • Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania - ISCED 2

  Základná škola organizuje kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania v externej forme vzdelávania. Kurzu sa môže zúčastniť žiak/čka, ktorý skončil/a vzdelanie na ZŠ v nižšom ročníku. Žiadosť podáva zákonný zástupca žiaka/čky alebo plnoletý žiak/čka riaditeľovi ZŠ, najneskôr do 10. septembra daného školského roka. Súčasťou žiadosti je aj kópia posledného koncoročného vysvedčenia, na ktorom žiak/čka prospel/a.

 • Začiatok nového školského roka 2014/2015

  2. septembera 2014

  sa o 8:00 h. uskutoční slávnostné otvorenie nového školského roka 2014/2015, tento raz v jednotlivých triedach školy.

                                                           vedenie školy

 • Prímestský tábor 2014

  Tak ako každý rok počas letných prázdnin i tento naša škola organizuje  prímestský tábor, ktorý je zameraný na intelektuálny, psychický rozvoj detí, budovanie nových vzťahov a prehĺbenie už nadviazaných priateľstiev prostredníctvom rôznych aktivít.

 • Ružindolská olympijská míľa

  24. jún 2014  - Ružindolská olympijská míľa

  preverila sily našich vytrvalostných bežcov.

  V kategórii 8. a 9. ročníka sa umiestnili :

 • Kalokagatia 2014 - Medzinárodná olympiáda detí a mládeže

  19. - 20. 6. 2014 v 12. ročníku Medzinárodnej olympiády detí a mládeže v atletike

                                  - v hode kriketovou loptičkou obsadila

 • Školský výlet Rakúsko

  Školský výlet – Rakúsko

  Dňa 17. 6. 2014 absolvovali žiaci VII. A a VIII. A triedy pod vedením p. uč. Tibenskej školský výlet do Rakúska.

  Našou prvou zastávkou bol Schlosshof – najväčší vidiecky zámok v Rakúsku. Počas prehliadky sme sa dozvedeli zaujímavosti o živote panstva na zámku, prezreli si vybavenie, ktorého časť pochádza ešte z čias Eugena Savojského. Poprechádzali sme sa v obrovských záhradách, ktoré z výšky pripomínajú rozprestrené perzské koberce. A upútali nás aj zvieratká, ktoré tu majú svoj domov – biele oslíky, srnky, kone, poníky a mnohé ďalšie.