Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

Utorok 9. 2. 2016
Počet návštev: 1316992

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 9.2.2016)
Marco Mihok (III.A)
Thomas Zdenko Böhm (III.B)
Zajtra (Streda 10.2.2016)
Xavier Noah Silberhorn (MŠ-B)
Martin Zdarilek (IV.C)

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • 29.1.2015 (piatok) v deň ukončenia vyučovania v I. polroku a odovzdávnia výpisov klasifikácie prospechu, správnia a dochádzky zavítala do našej školy vzácna návšteva - PhDr. Romana Kanovská, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR.

  Pani štátnu tajomníčku privítal riaditeľ školy, vedúca odboru školstva OÚ v Trnave pani Ing. Edita Antalovská, pani Mgr. Ružena Maková, vedúca odboru vzdelávania, športu a kultúry MsÚ Trnava.

 • 29.1.2016 (piatok) - zmena rozvrhu hodín z dôvodu odovzdávania výpisu klasifikácie prospechu, správania a dochádzky žiakov za 1. polrok školského roku 2015/2016.

  Žiakom 1. stupňa končí vyučovanie 4. vyučovacou hodinou a žiakom 2. stupňa 5. vyučovacou hodinou.

 • Okresné kolo Matematickej olympiády sa uskutočnilo 19. 1. 2016 na Základnej škole, Ul. Gorkého 21 v Trnave.

  My sme mali dve horúce želiezka v dvoch kategíách: v kategórii Z 5 jedno a v kategórii Z 9 druhé.

 • Všetko najlepšie do nového roka 2016, veľa zdravia, šťastia, pohody a úspechov vám všetkým želá 

          vedenie školy

 • Hodina výtvarnej výchovy v II.C sa dňa 16.12.2015 uskutočnila netradične v Galérii Jána Koniarka v Trnave.

  Pracovníčka galérie p. Ševčíková pre nás pripravila materiál na zhotovenie darčeka pre rodičov - krásnej vianočnej dekorácie. Snehové vločky potešili našich blízkych a vyzdobili okná v našich izbičkách.