Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

Pondelok 30. 3. 2015
Počet návštev: 1061352

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 30.3.2015)
Nina Melicherová (III.B)
Zajtra (Utorok 31.3.2015)
Sára Dananaiová (V.B)
Nico Valachovič (VII.B)
Pozajtra (Streda 1.4.2015)
Hugo Peter Gálus (I.A)

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • DIGIŠKOLA

  http://www.mtt.sk/up/clanky-spravodajstvo/Tablety-na-skolach-12-03-2015

  Naša škola sa v školskom roku 2013/2014 zapojila do projektu Digitalizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva pod názvom DIGIŠKOLA. V rámci tohto projektu sme pre školu získali vybavenie multimediálnej učebne: interaktívna tabuľa, notebook a 20 tabletov. Získaná technika sa úspešne využíva vo výchovno-vzdelávacom procese, o čom svedčí i článok o  našej školy zverejný na stránke Ministerstva školsta vedy výskumu a športu SR. http://www.minedu.sk/tablety-–-uspesna-pomocka-v-sluzbach-vzdelavania/

 • Putujeme za ľudovou piesňou

  Dňa 17. 3. 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili okresnej súťaže v speve ľudovej piesne Putujeme za ľudovou piesňou.

  Žiak 1. ročníka Branislav Augustín v 1. kategórii získal 3. miesto. Na súťaž ho pripravovala p. uč. Moldová.

 • Pytagoriáda v kategórii P4

  16. 3. 2015 sa zúčastnil okresného kola Pytagoriády v kategórii P4

  žiak zo IV.A triedy Adam Bardiovský, kde získal krásne 1. miesto. 

  Blahoželáme!

 • EDUCATE SLOVAKIA

  Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava

             Vyhodnotenie projektu EDUCATE Slovakia

        V dňoch 9. – 13. 2. 2015 prebiehal v našej škole národný projekt  EDUCATE Slovakia, realizovaný v spolupráci s pobočkou Medzinárodnej študentskej organizácie AIESEC  v Trnave. Projekt bol finančne podporovaný Mestom Trnava.

 • 16. 2. 2015

  Aktualizovali sme modul KUBIMIX