Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

Novinky

 • DIGIŠKOLA

  Naša škola sa v školskom roku 2013/2014 zapojila do projektu Digitalizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva pod názvom DIGIŠKOLA. V rámci tohto projektu sme pre školu získali vybavenie multimediálnej učebne: interaktívna tabuľa, notebook a 20 tabletov. Získaná technika sa úspešne využíva vo výchovno-vzdelávacom procese, o čom svedčí i článok o  našej školy zverejný na stránke Ministerstva školsta vedy výskumu a športu SR. http://www.minedu.sk/tablety-–-uspesna-pomocka-v-sluzbach-vzdelavania/

 • EDUCATE SLOVAKIA

  Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava

             Vyhodnotenie projektu EDUCATE Slovakia

        V dňoch 9. – 13. 2. 2015 prebiehal v našej škole národný projekt  EDUCATE Slovakia, realizovaný v spolupráci s pobočkou Medzinárodnej študentskej organizácie AIESEC  v Trnave. Projekt bol finančne podporovaný Mestom Trnava.

 • 16. 2. 2015

  Aktualizovali sme modul KUBIMIX

 • Zápis do Materskej školy

  16. 2. 2015

  Základná škola s materskou školou A. Kubinu 34, Trnava

  vypisuje

  Z  Á  P  I  S

  do materskej školy ku školskému roku 2015 / 2016

   

  miesto zápisu: elokované pracovisko Ružindolská 8

 • Prevádzka MŠ počas jarných prázdnin

  2.3. – 6.3. 2015 – Jarné prázdniny – na základe počtu prihlásených detí bude prevádzka MŠ počas jarných prázdnin  v novozriadených priestoroch ZŠ. Bližšie informácie budú rodičom poskytnuté formou oznamov na centrálnych nástenkách v MŠ, prípadne telefonicky.