Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

Nedeľa 19. 4. 2015
Počet návštev: 1076047

Narodeniny a meniny

Zajtra (Pondelok 20.4.2015)
Marcel Krištofík (VIII.B)
Marcel Miko (MŠ-A)
Pozajtra (Utorok 21.4.2015)
Alexandra Mokošová (IV.B)
Denisa Velická (VI.A)

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Rodičovské združenie

  22. 4. 2015

  Dňa 22.4.2015 (streda) o 16:30 sa uskutočnia triedne schôdzky rodičovského združenia. Stretnutie  výboru rodičovského združenia sa uskutoční o 16:00 v spoločenskej miestnosti.

 • Zber papiera

  V Dňoch 27.4.2015 7.5.2015 sa na našej škole uskutočný zber papiera pre bližšie infomácie o čase zberu kliknu tu: Jarny_Zber_papiera_2015.pdf

 • OZNAM

  Riaditeľ školy poskytuje v zmysle § 150, ods. 5 školského zákona na deň 15. apríla 2015 (streda) žiakom 5. až 8. ročníka voľno z organizačných dôvodov - Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ: T9 - 2015. ŠKD a školská jedáleň sú riadne v prevádzke.

 • Prímestký tábor

  Aj tento rok ponúka naša škola s spolupráci s Mestom Trnava možnosť žiakom našej školy zúčastniť prímestkých táborov. Pre bližšie informácie klikni sem: primestky_tabor_informacie_2015.pdf

 • DIGIŠKOLA

  http://www.mtt.sk/up/clanky-spravodajstvo/Tablety-na-skolach-12-03-2015

  Naša škola sa v školskom roku 2013/2014 zapojila do projektu Digitalizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva pod názvom DIGIŠKOLA. V rámci tohto projektu sme pre školu získali vybavenie multimediálnej učebne: interaktívna tabuľa, notebook a 20 tabletov. Získaná technika sa úspešne využíva vo výchovno-vzdelávacom procese, o čom svedčí i článok o  našej školy zverejný na stránke Ministerstva školsta vedy výskumu a športu SR. http://www.minedu.sk/tablety-–-uspesna-pomocka-v-sluzbach-vzdelavania/