Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

Nedeľa 21. 1. 2018
Počet návštev: 1745421

Novinky

  • 14. december 2017

    Magický dátum najmä pre tých, ktorí si chceli vymeniť školu za Zimný štadión a mali chuť zvládnuť niekoľkohodinové korčuľovanie na ľade. Po mrazivom prechode zo školy na štadión otvorila korčuliarom náruč ľadová plocha. Po preobutí do korčúľ, nasadení čiapok, povinných rukavíc a prvých váhavých krôčikov najmä tých mladších na ľadovej ploche sa to začalo hemžiť i tými staršími, chlapcami a dievčatami. Vznášali sa v radostnom opojení, šantili, smiali sa sami na sebe, jednoducho sa cítili výborne, zdravo a hlavne spokojne. Kto nevládal, išiel si jednoducho odpočinúť a pokračoval o krátky čas v korčuľovaní. Šlo im to výborne. Posúďte sami.

  • Naša škola sa zapojila do projektu "Viem, čo zjem". Cieľom projektu je motivovať žiakov základných škôl k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity. Žiaci 3. a 4. ročníkov sa zúčastnili prednášky, ktorú viedla lektorka z Úradu verejného zdravotníctva SR. Dozvedeli sa prečo je dobré poznať potravinovú pyramídu a ako si podľa nej urobia nákup.

    V rámci projektu Viem, čo zjem sa naši žiaci zapojili aj do súťaže Zabávame sa komiksom. Zahrali sa na spisovateľov a ilustrátorov.

  • Vianočná zbierka UNICEF 2017-vyzbierali sme 106,96 €.

    Všetkým ďakujeme.

  • Kalokagatia - centrum voľného času v Trnave vyhlásilo výsledky 21.ročníka výtvarnej súťaže, v ktorej sa naša žiačka Monika Krištofíková zo 4.C triedy umiestnila na krásnom 1.mieste G R A T U L U J E M E !