Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

 • Rodičovské združenie

  Dňa 15. novembra 2017 sa uskutoční o 16:00 h Výbor RZ v spoločenskej miestnosti.

  Triedne schôdzky RZ sa uskutočnia o 16:30 h v jednotlivých triedach.

                                                 

   

 • VII. roč. Medzinárodnej súťaže v športovej streľbe, Poľsko

  Naša žiačka  Kristína Funková IX.B opäť potvrdila svoje kvality v športovej streľbe. 

  V dňoch 3. - 5. novembra 2017 sa zúčastnila Medzinárodných pretekov v Zielonej Góre v Poľsku a umiestnila sa na krásnom 1. mieste.

  Ďakujeme, Kristínka,  za reprezentovanie našej školy, Trnavy a Slovenska!

  Foto Kristínky s víťazným pohárom a diplomom si môžete pozrieť vo Fotoalbume.

 • Výtvarná súťaž „Autobus budúcnosti“

   

  Naše deti z 3.A ŠKD sa zapojili do výtvarnej súťaže pri príležitosti Európskeho týždňa mobility

 • Halloween v ŠKD

   

  Dnešný deň pred jesennými prázdninami sa naši žiaci, veľkí i malí, premenili na rôzne
  strašidlá, upírov, duchov, múmie, kostlivcov a čarodejnice a voľný čas v ŠKD si „spestrili“ zábavnými aktivitami , pohostením a diskotékou  spojenými s týmto sviatkom. Nechýbala ani vládkyňa zla, ktorá na všetko dohliadala svojím prísnym okom a so svojim pomocníkom KOSTLIVCOM. Boli ste super a tešíme sa na Vás opäť o rok.

 • FC Spartak - Deň otvorených dverí

  Deň 4. 10. 2017 bol plný zážitkov a prekvapení.

  Žiaci V.A a V.B prežili veľmi príjemnú návštevu Štadióna A. Malatinského spolu s p. uč. Janou Brestovanskou. Vďaka Dňu otvorených dverí mali možnosť stretnúť sa so športovými futbalovými hviezdami klubu FC Spartak Trnava, porozprávať sa s nimi a získať od nich autogramy. Mohli nazrieť do zákutí štadióna, vojsť do šatní futbalistov,zahrať sa a zasúťažiť si. Ako výborne sa mali, máte možnosť pozrieť si na videu Spartak TV a fotografiách.                                                                                   

                                                                                                        

  http://zs-kubinu.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=244 

  http://fcspartak.tv/v921-den-otvorenych-dveri                                                                                                              

   

 • Týždeň jablka ŠKD

  Jablko – pre niekoho obyčajné ovocie, ktoré však v sebe ukrýva kúsok zdravia. Je to výnimočný dar prírody,  a preto si zaslúži našu pozornosť.

  Deti z ŠKD oslavovali deň jablka po celý týždeň.

  • Pondelok, vstupenkou do ŠKD bolo jablko a tričko vo farbách jablka, ktoré si deti priniesli. Svojou kreativitou deti vytvorili papierové jabĺčka a symbolickú jabloň.
  • V utorok vďaka prezentácii, ktorú si pripravili a nacvičili deti zo IV. a VI. oddelenia, sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí a ľudových múdrostí o jablku. V tričkách vo farbách jablka sme vytvorili mega jablko.
  • V stredu vďaka rodičom i starým rodičom sme si pochutnali na voňavých a šťavnatých jablkových dobrotách.
  • Štvrtok bol venovaný jablkovým súťažiam spojených s pohybom. Súťaživú atmosféru dopĺňalo povzbudzovanie nášho šaša Jonatána.

  Jablkový týždeň sme ukončili v piatok, zavesením najdlhšej jablkovej girlandy z papiera. Týždeň jablka sme si vychutnali aj vďaka sponzorskému daru od farmy z Dunajskej Lužnej „Dobré jablká“. Celý týždeň jablka bol týždňom poznania, priateľstva, kreativity a pohybu v mene ochrany a prevencie zdravia.

   

  vych. Brestovanská

 • Deň jablka

  V týždni od 1.10 do 13.10. 2017 sme si opäť pripomenuli zdravú výživu. Jablká nás sprevádzali celý týždeň. Žiaci rozprávali o zdravej výžive. Počas výchovno-vzdelávacieho procesu vypracovávali rôzne aktivity, na výtvarnej výchove sme jablká kreslili a vyrábali. Svedčia o tom veselé jabĺčkové fotografie.

 • Olympiáda zo SJL - školské kolo

  25. 10 2017 sa uskutočnila Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry žiakov 8. a 9. ročníka. Zúčastnilo sa jej 13 žiakov: 4 žiaci z IX.A, 7 žiakov z IX.B a 3 žiaci z VIII. ročníka.

    Čo museli zdolať? Celá olympiáda pozostávala z troch častí - úloh.

  Prvá úloha spočívala v riešení testu s 25-timi otázkami, ktoré súviseli s ukážkami textov, kde mohli získať 25 bodov.

   Druhou úlohou bola transformácia textu z ukážky, kde sa hovorilo o nebezpečenstve kliešťov a ako ich odstraňovať z tela. Stanovený bol slohový žáner - opis pracovného postupu a v piatich bodoch mali vystihnúť ako odstraňovať klieste. Sledovalo sa: dodržanie žánru, výstižnosť, originalita textu, jazyková zložka, lexika, gramatika, štýl a pravopis. Tu mohli získať 15 bodov.

  Tretia úloha spočívala v ústnej časti. Žiaci mali možnosť pripraviť sa v priebehu 15-tich minút na vytvorenie 3-5-minútového  príhovoru z príležitosti futbalového turnaja s  drobným pohľadom na históriu futbalu, ktorá vyplývala z ukážky v teste. Tu sa sledovala výstavba textu, prednes, výslovnosť, dodržanie prozodických vlastností textu, celkový dojem, vystupovanie, verbálne a neverbálne prejavy. Tu mohli získať 15 bodov.

  Mohli získať maximálny počet bodov bol 55. Stanovenou hranicou pre úspešných riešiteľov je 30 a viac bodov.

  Na 1. mieste sa umiestnila Veronika Lamparská z IX.B, ktorá stratila iba 2 body, čiže získala 53 bodov. Postupuje do obvodného kola, kde bude reprezentovať našu školu. Postúpiť môže iba jeden žiak za školu - samotný víťaz.

  Na 2. mieste sa umiestnila Helena Niedlová tiež z IX.B, ktorá získala 49 bodov,stratila 6 bodov.

  Na 3. mieste sa umiestnil Alexander Gračov z IX.A, ktorý získal 42 bodov. 

  Umiestneným súťažiacim na prvých troch miestach blahoželáme. Víťazke Veronike Lamparskej budeme v obvodnom kole držať palce!                                                     autorka článku: Jarmila Zvolenská                                                                

 • Rodičovské združenie
  24. 10. 2017

  Aktualizovali sme modul Rodičovské združenie

 • Dopravné ihrisko RMJET Trnava

  Jesenné mesiace september a október sú pre žiakov I. stupňa našej školy zaujímavé pre návštevy Dopravného ihriska RMJET v Trnave. Žiaci si v učebni zopakovali svoje vedomosti z pravidiel cestnej premávky a overili svoje praktické zručnosti. Jazdili na motokárach či bicykloch po vyznačených cestách, kruhových objazdoch za prísneho dohľadu inštruktorov i p. učiteliek. Deťom sa takéto hodiny dopravnej výchovy veľmi páčia.

  Návštevy dopravného ihriska sa žiaci zúčastnili vďaka finančnej podpore Rodičovského združenia ZŠ, za čo mu ďakujeme.

  http://zs-kubinu.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=248

                                                                      autorka článku: Jarmila Zvolenská

                                                   

 • Popolvár- muzikálový balet

  18. október 2017 bol pre 43 žiakov a 2 učiteľky nezabudnuteľným dňom.

  Pod vedením p. uč. J. Zvolenskej a Z. Zimmermannovej sme sa žiaci z V.A,B,C, VI.C, VII.A, VIII. roč. a IX.B vybrali na muzikálový balet Popolvár do Bratislavy. Po príchode sme vystúpili pri novej budove Slovenského národného divadla. Mali sme čas, a tak sme sa nadesiatovali pri veľkej fontánovej ploche pri vstupe do Eurovea. Hneď v tesnej blízkosti sa týčila 2,5 metrová obrovská socha Milan Rastisla Štefánika a za ním na vysokom pylóne veľká socha leva. Pylón je symbolom 120-tisícčlennej légie, ktorú M. R. Štefánik založil počas prvej svetovej vojny v zahraničí a lev symbol Československej republiky. Súsošie tu stojí od 20.apríla 2009. Štefánikovým krédom bolo: Veriť - Milovať - Pracovať a podľa neho aj skutočne žil. Mali by sme si z neho zobrať príklad. 

  Nemohli sme sa však dočkať, až vojdeme do budovy SND, odložíme si v šatni vetrovky či iné vrchné oblečenie a usadíme sa v pohodlných kreslách obrovskej sály pre baletné a operné predstavenia pre 861 divákov. Je tam ešte ďalšia obrovská sála pre činohru, ktorá pojme 649 divákov a tzv. Štúdio pre 160. Pousádzali nás do 2. a 3. radu, takže sme mali pódium ako na dlani. Po napomenutí pre vypnutie mobilov a po zákaze fotografovania či natáčania predstavenia o 11,00 h. zhasli svetlá a začal sa odvíjať príbeh o Popolvárovi. Túto ľudovú rozprávku poznáme všetci už od detských liet. Podmanivý hlas Mariána Slováka nás posúval v deji za sprievodu nádherných baletných kreácií tanečníkov v krásnych kostýmoch sviežich farieb. Všetko to bolo podfarbené strhujúcimi melódiami ľudových i moderných piesní s textami súvisiacimi  s odvíjajúcim sa príbehom. Mnohé výkony tanečníkov vyvolávali búrlivé potlesky, spontánne výkriky či smiech obrovského davu detských divákov. Musím priznať, že i nás, učiteľky, celý muzikálový rozprávkový príbeh strhol. Záver bol úžasný, neutíchajúci búrlivý potlesk so skandovaním a uznanlivými výkrikmi sa premenil v "standing ovation". Krásny zážitok, hrejivé teplo na srdiečkach, rozžiarené tváre vychádzjúcich divákov z obrovskej sály... Nádherný, úžasný zážitok!

  Nadišiel čas tretej etapy dňa: prechádzka po nábreží Dunaja plnom reštaurácií, kaviarní, ihrísk pre deti, s neďaleko sa vinúcim  zrekonštruovaným Starým mostom ponad Dunaj, slúžiaci mestskej hromadnej doprave, cyklistom a chodcom. Najviac nás však predsa len lákala Eurovea, McDonalds...všeličo sme si pokupovali a spokojní sme nastúpili do autobusu, ktorý nás doviezol do Trnavy.

  Jednoducho máme za sebou super deň s množstvom úžasných zážitkov!

  Predstavenia sa žiaci zúčastnili s finančnou podporou Rodičovského zruženia pri ZŠ, za finančnú podporu ďakujeme.                                            autorka článku: Jarmila Zvolenská

  http://zs-kubinu.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=247                      

   

 • Netradičná hodina Čítania

  Druhý októbrový týždeň bol pre mnohých žiakov 1. stupňa zaujímavý istou zvláštnosťou. V školskej knižnici sa uskutočnila pre malých žiačikov iná hodina Čítania ako po iné dni v triede. Po otvorení dverí sa im naskytol pohľad na mnohé nové knihy rozložené na podlhovastom stole uprostred miestnosti. Pre všetkých to bola pastva pre oči. V okamihu ich knihy zaujali a hltavo, takmer bez dychu, sa ponárali do písmeniek, príbehov, nádherných ilustrácií vystavených kníh. Bola to veľmi zaujímavá hodina a v mnohých vyvstala túžba vlastniť niektoré z nich.             autorka článku: Jarmila Zvolenská

   http://zs-kubinu.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=246                   

 • Deň športu

  V rámci Týždňa športu sa 10.10.2017 na škoskom dvore uskutočnil Deň športu. Na dvanástich stanovištiach si žiaci 1. -  4. ročníka vyskúšali svoje pohybové schopnosti, vrtkosť, ohybnosť a šikovnosť. Každá aktivita posilnila nielen fyzickú stránku žiačika, ale vyvolala v každom úsmev a radosť.

  Značnou mierou prispeli k hladkému priebehu celého športového dňa aj dievčatká z IX. A a B tým, že bdeli pri každom stanovišti nad správnym dodržiavaním pravidiel jednotlivých súťažných aktivít.

                                            zapísala: Jarmila Zvolenská

  http://zs-kubinu.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=245                  

 • KUBIMIX
  21. 10. 2017

  Aktualizovali sme modul KUBIMIX

 • Boy Band - predstavenie - 4.12.2017 - Nová scéna, Bratislava

  OZNAM!

  Žiaci, ktorí sa zúčastnia divadelného predstavenia na Novej scéne v Bratislave a ich rodičia riadne platia "rodičovský príspevok", budú platiť za vstupenky + autobus iba 12,-€, pretože opäť požiadame Rodičovský výbor o príspevok na autobus. Tí žiaci, ktorých rodičia neplatia "rodičovský príspevok", budú platiť 16,50 €.

  Deti majú zatiaľ nosiť na lístkoch iba rozhodnutie rodičov s ich podpisom, či súhlasia alebo nesúhlasia, aby šli na predstavenie Boy Band 4.12.2017, aby sme vedeli, či budeme potrebovať jeden alebo dva autobusy. To potrebujeme vedieť čo najskôr.

  Peniaze budú môcť deti začať nosiť až od 23. októbra 2017. 

                                                                                                              Jarmila Zvolenská

 • Župná paralympiáda Trnava

  Naša úspešná paralympionička Kristína Funková z IX.B našu školu úspešne reprezentovala 4. októbra 2017 na Župnej paralympiáde Trnavského samosprávneho  kraja s medzinárodnou účasťou v Trnave. 

  - V disciplíne Vzduchová puška si vystrieľala krásne 2. miesto,

  - v disciplíne Ľubovoľná malokalibrovka získala veľmi pekné 3. miesto.

  Srdečne blahoželáme!                                               zapísala: Jarmila Zvolenská                                                                                                                                                                                        

 • Oznam

  Oznam!

  Milí rodičia,

  je mi ľúto, že sme nemohli vyhovieť všetkým deťom s muzikálovým baletom Popolvár. Objednaný bol len jeden autobus, a to už na začiatku júna minulého školského roka, pretože sa nejavil prílišný veľký záujem o túto akciu. Deťom som po oznámení akcie na konci septembra prízvukovala, aby čo najskôr priniesli peniaze, pretože som musela už teraz vyzbieranú sumu poslať na účet VÚB. Jednoducho som im vysvetlila, že kto prv zaplatí, ten pôjde. Na konci minulého týždňa bol autobus so 43 deťmi plne obsadený.

  Náhradné predstavenie bude 4. decembra 2017 na Novej scéne v Bratislave o 10.30 h.. Nebude to už Popolvár (ten už nehrajú), ale znova vynikajúce moderne spracované predstavenie BOY BAND ( o založení chlapčenskej hudobnej skupiny) s Thomasom Puskailerom a ďalšími mladými hercami s vynikajúcou hudbou a perfektnými pesničkami. Je to po Polvárovi druhé najžiadanejšie predstavenie pre dospievajúcu mládež. Cena vstupenky bude 16.50 €. Ak bude veľký záujem, objednáme 2 autobusy, zatiaľ je zarezervovaný iba jeden. Popolvára budú hrať až 26. júna 2018, je to však termín, ktorý je pre nás nevyhovujúci.

                                                                                                                Jarmila Zvolenská

   

 • Racionálna výživa

  Vedomosti o racionálnej, čiže zdravej výžive si mali možnosť deti rozšíriť 15. 9. 2017. Cieľom bolo oboznámiť ich so zdravými a nezdravými potravinami a o ich vplyve na naše zdravie. Na záver mali ochutnávku ovocia a zeleniny- hlavného zdroja vitamínov.

  http://zs-kubinu.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=243

 • Šarkaniáda ŠKD 2017

  Dňa 22.9.2017 sa uskutočnila akcia ŠKD - Šarkaniáda, ktorá prebiehala celý týždeň. V priebehu týždňa deti vyrábali dekoračné šarkany, ktorými vyzdobili školu. V piatok, 22.9. púšťali lietajúce šarkany, čo ich nesmierne bavilo. Za výdatného výskotu, ak sa vzlet šarkana vydaril, sa kamaráti navzájom povbudzovali. Bolo cítiť veľkú radosť a oduševnenie detí, ktoré sa do veľmi peknej akcie zapojili. V podstate sa do nej zapojili všetci družinári.           

                                                                         zapísala: Jarmila Zvolenská

  http://zs-kubinu.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=242                                                                

 • Historická Trnava

  27.9.2017 sa žiaci špeciálnych oddelení ŠKD zúčastnili vychádzky do centra mesta Trnava. Dozvedeli sa, kto bol Anton Bernolák, prečo sa Trnava nazýva "Malý Rím", kedy začali stavať hradby a čo všetko máme na Trojičnom námestí.

  http://zs-kubinu.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=241

strana: