Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

 • Rodičovské združenie

  Dňa 21. septembra 2017 (štvrtok) sa uskutoční na našej škole prvé rodičovské združenie v novom školskom roku.

  O 16.00 h sa uskutoční schôdza výboru RZ v spoločenskej miestnosti a po jej skončení o 16.30 sa uskutočnia triedne rodičovské schôdzky v jednotlivých triedach. Srdečne pozývame všetkých rodičov.

                                                                    vedenie školy

 •   Projekt "Látkové závislosti" sa uskutoční v našej škole v mesiacoch september - december 2017 pre žiakov 5. - 9. ročníka.

  Finančnú dotáciu na projekt poskytlo mesto Trnava a Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ, A. Kubinu 34, Trnava.

  Cieľom projektu je prevencia látkových závislostí a rizikového správania u žiakov II. stupňa našej školy - upozorniť na účinky a nástrahy spojené s užívaním legálnych i nelegálnych drog, znížiť počet mladých ľudí závislých na drogách a tzv. príležitostných používateľov, zlepšiť povedomie žiakov o súvisiacich kultúrnych a spoločenských dimenziách, otvorene, aktívne komunikovať o závažných etických a zdravotných dôsledkoch, vštepiť zdravý životný štýl a vyzdvihnúť pozitívne vzory, zamedziť látkovým závislostiam u detí a mladistvých, znížiť kriminalitu a protispoločenské správanie spojené s týmto nežiadúcim sociálno-patologickým javom.

  V rámci projektu sa uskutočnia besedy a workshopy s odborníkmi na tému látkových závislostí v jednotlivých triedach, prednášky a besedy pre rodičov i učiteľov, súťaže, športovo-relaxačné dopoludnie ako i ocenenie najlepších účastníkov.

                                       PhDr. Silvia Vašková - autorka projektu

                                       

 • Slavín a Vedecký veľtrh

  14. septembra 2017 sa vybrali dve triedy deviateho ročníka navštíviť hlavné mesto Bratislavu.spolu s pani učiteľkami B. Černíkovou, V. Tibenskou a J. Zvolenskou.

  Počasie bolo krásne, a tak prvá cesta smerovala na Slavín - Národnú kultúrnu pamiatku. Tento monumentálny pamätník vrátane cintorína a krásneho parku je pietnym miestom, kde je pochovaných 6845 vojakov Červenej armády Sovietskeho zväzu, ktorí položili svoje životy v druhej svetovej vojne pri oslobodzovaní Bratislavy. Slávnostne odhalili tento pamätník 4. apríla 1960 pri príležitosti 15. výročia oslobodenia nášho hlavného mesta. 

  Autorom výtvarného riešenia pamätníka je slovenský sochár a architekt Ján Svetlík spolu s kolektívom výtvarníkov a sochárov, ako sú Tibor Bártfay, Jozef Kostka, Rudolf Pribiš, Ján Kulich, Ladislav Snopek, Alexander Trizuljak, Juraj Kren a Dezider Castiglione. Žulový pylón má výšku 39,5 metra, na jeho vrchole sa nachádza 7-metrová socha sovietskeho vojaka vztyčujúceho vlajku od slovenského sochára Alexandra Trizuljaka. Vstupné kazetové dvere do obradnej siene vykladanej mramorom tvoriacej centrálnu časť pamätníka zdobí z vonkajšej strany bronzový reliéfny súbor Rudolfa Pribiša, ktorý pripomína vojnové útrapy. V areáli Slavína sa nachádza súsošie pod názvom Po boji od Jána Kulicha, súsošie Nad hrobom spolubojovníka od Tibora Bártfaja, Súsošie vďaky od Jozefa Kostku a pri vstupe do areálu je reliéf Prísaha na bojovú zástavu od Ladislava Snopka. V roku 1962 bol Slavín vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

  Postáli sme s pietou a úctou, zapálili sme kahanček, poprezerali sme si celý pamätník, poprečitovali sme si názvy slovenských miest, kedy bolo ktoré oslobodené a tiež mená pochovaných i veľmi mladučkých vojakov, ktorí tu spia svoj večný sen. Pokochali sme sa nádherným výhľadom na dnešnú krásnu modernú Bratislavu. Pobrali sme sa späť do autobusu, ktorý nás zaviezol k NC Eurovea.

  Tu nás privítal 2. ročník Vedeckého veľtrhu 2017 - Veda nás baví n.o. v spolupráci s Fakultou matematily, fyziky a informatiky Komenského v Bratislave a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

  Organizátori nám hravou formou priblížili vedu. Vysoké a stredné odborné školy, priemyselné školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry sa nám vo svojich stánkoch snažili dokázať, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Mnohé skutočnosti a javy sme si mohli sami overovať formou interaktívnych experimentov. Mohli sme sa zapájať do rôznych pokusov a vedeckých hier. Viac ako 25 stredných odborných škôl a 20 katedier fakúlt vysokých škôl nám prezentovalo výsledky svojich prác. Predstavili sa nám i nádejní mladí vedci, ktorí už v mladom veku bodovali na rôznych súťažiach a odpovedali na množstvo našich zvedavých otázok. Jednoducho, to bol super zážitok!

  http://zs-kubinu.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=239

 • Otvorenie nového školského roka

  Otvorenie nového školského roka 2017/2018 sa uskutoční dňa 4. septembra (pondelok) v triedach školy.

                                                                      vedenie školy        

 • Hurá, prázdniny

  Hurá, vytúžené letné prázdniny sú tu!

  Želáme šťastné, veselé, bezstarostné, slnkom zaliate prázdniny všetkým žiakom i žiačikom a učiteľom ZŠ i MŠ príjemnú, ničím nerušenú dovolenku!!!

 • Odovzdávanie vysvedčenia 1. ročník
  3. 7. 2017

  Do galérie Odovzdávanie vysvedčenia 1. ročník boli pridané fotografie.

 • Zvieratká

  Moje domáce zvieratko - tak znel názov projektu.

  28. júna sa sa na školskom dvore uskutočnilo milé stretnutie 21 zvieratiek, a to afrického slimáčika, korytnačky, psíkov, zajačikov, rybičiek i morského prasiatka v spoločnosti detí z I. stupňa našej školy. Deti sa na toto stretnutie veľmi starostlivo pripravili, poprečitovali svoje projekty, porozprávali o tom, ako sa starajú o svojich miláčikov, ako sa im venujú a ako sa im zvieratká za starostlivosť odvďačujú. Keby sme rozumeli zvieracej reči, ktovie, čo by sme sa dozvedeli od zvieratiek?

  Ale zvieratká vyzerali veľmi spokojne, psíky veselo vrteli chvostíkmi, slimáčik i korytnačka si tiež čosi milé pošepkali, veselo hopkajúce zajačiky a morské prasiatka krútili neustále ňufáčikmi, ba aj tiché rybičky si spokojne plávali vo svojom vodnom svete. Určite si porozprávali veľa pekného o dobrých deťoch, ktoré sa o ne s láskou starajú.

  http://zs-kubinu.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=238

 • Florbal

  Dňa 27. júna si žiaci druhého ročníka zmerali sily vo florbalovej súťaži so žiakmi ZŠ Zeleneč, ZŠ A. Merici a hokejový tím Gladiators Trnava. Naši druháci vytvorili tri družstvá. Najviac sa darilo tímu "B", v ktorom hrali Patrik Čičko, Ivan Guľa, Martin Krištofík, Aaron Schvarz z II.C a Alex Hamar a Markus Lompart z II.A.

  Obsadili krásne 3. miesto. Okrem radosti z víťazstva sa žiaci tešili aj z príjemne stráveného dňa v športovom duchu.

  http://zs-kubinu.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=237

 • MDD MŚ
  3. 7. 2017

  Do galérie MDD MŚ boli pridané fotografie.

 • Ćervený kameń MŚ
  3. 7. 2017

  Do galérie Ćervený kameń MŚ boli pridané fotografie.

 • Rozlúčka s predškolákmi MŚ
  3. 7. 2017

  Do galérie Rozlúčka s predškolákmi MŚ boli pridané fotografie.

 • City park MŚ
  3. 7. 2017

  Do galérie City park MŚ boli pridané fotografie.

 • Hasiči MŚ
  3. 7. 2017

  Do galérie Hasiči MŚ boli pridané fotografie.

 • Priateľské športové hry

  22. jún 2017 bol dňom, kedy sme pozvali vzácnu návštevu, našich priateľov zo Základnej družobnej školy Hraničářů v Mikulove, s cieľom zmerať si pred nastávajúcimi letnými prázdninami svoje sily. Zápolilo sa vo futbale a vybíjanej.

  Multifunkčné futbalové ihrisko vľúdne prijalo našich a mikulovských zanietených malých futbalistov. Darilo sa, na jednej i druhej strane padali góly a sily boli takmer vyrovnané.

  V telocvični si zmerali sily trnavské a mikulovské roztomilé dievčatká vo vybíjanej. Aj tu sa ukázalo, že sily sú takmer vyrovnané.

  Tieto športové zápolenia zanechali v malých športovcov príjemné pocity a utužili priateľstvá  na obidvoch zápoliacich stranách medzi mikulovskými a trnavskými chlapcami a dievčatami.

  Bol to naozaj príjemne strávený športový deň! Ďakujeme všetkým zúčastneným a najmä vedeniu obidvoch základných škôl.

  http://zs-kubinu.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=230

 • Finančná gramotnosť

  V tomto školskom roku 2016/2017 sa žiaci druhých a tretích ročníkov pod vedením p. uč. S.Vavrovej a L. Pajerchinovej zapojili do aktivít organizovaných v rámci finančnej gramotnosti v programe JA SLOVENSKO - JA a peniaze.

  "...Precvičovali sme si štáty eurozóny, oboznamovali sa s menami iných krajín, pohybovou hrou sme si utvrdili pojmy  z oblasti šetrenia a triedenia odpadu pre ochranu našej Zeme, zhotovili sme si sporničky do súťaže vyhlásenej programom JA SLOVENSKO..." 

  Všetci žiaci 1. - 4. roč. sa tešili z Burzy hračiek a kúpy starých zachovalých hračiek.

  http://zs-kubinu.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=229

 • Školský výlet - Hrad Beckov a staroveká Hyperborea

  Žiaci V.A, VII.B a VIII.B sa vybrali 13. 6. 2017 na školský výlet v sprievode tr. uč. p. Z. Zimmermannovej, p. M. Šurana a p. J. Zvolenskej.

  Prvou veľmi zaujímavou zastávkou bol Rybársky Dvor pri Piešťanoch, kde kotví plávajúce múzeum starovekých kultúr - replika starovekej lode HYPERBOREA. Zážitkovou formou nám priblížila život na našom území v staroveku a v období Rímskej ríše. Privítal nás sprievodca a zároveň kormidelník lode spolu so svojimi tromi spolupracovníkmi - dvaja muži a jedna žena - v dobovom oblečení, muži v červenom a žena v hnedom odeve, všetci naboso. Podal nám bohatý výklad o starodávnom spôsobe života, prezreli sme si kotviacu loď, jeden z piatakov si dokonca vyskúšal ťažké drevené jarmo pre otrokov, ktorí museli veslovať na podobných lodiach.

  Keďže bolo nádherné slnečné počasie, mohli sme nastúpiť na loď a poplaviť sa na nej obdobným spôsobom, na aký bola loď uspôsobená. Po obidvoch stranách boli mohutné otvory a v nich po šesť vesiel. Najprv si posadali ôsmaci - iba "muži", počas plavby sa prestriedali so siedmakmi i piatakmi. Neveslujúci "muži" sedeli uprostred lode a na predku lode sedeli "ženy". Všetci museli na dne lode sedieť. Za mohutného pokriku kormidelníka: zdvihnúť veslá, dolu, záber, brzdiť... sme oboplávali jazero a loď zakotvila podľa pokynov tam, odkiaľ vyplávala, pripevnili ju lanami a všetci sme vystúpili podľa poradia, najprv "ženy" a deti, až napokon "muži".

  Počas prestávky sme sa nadesiatovali. Náš sprievodca so zopnutým copíkom pokračoval vo veľmi živom výklade, poukazoval nám všetky exponáty, rôzne zbrane, štíty, meče, vyskúšali sme si boj  zblízka s nepreniknuteľným múrom vytvoreným zo štítov, videli sme brnenie, dvojkolesový vozík, delo s kamennými guľami a dokonca sme si mohli vyskúšať mechanické zariadenie - drevenú dobovú strieľňu na strieľanie kopií do obrovského terča, vyrobeného zo slamy. Ani sme len nedýchali, také to bolo všetko zaujímavé.! To teda bol zážitok!

  Pokračovali sme na stredoveký hrad Beckov. Tu nás privítala na hradnom nádvorí milá, prívetivá a zhovorčivá sprievodkyňa oblečená do dobových dlhých šiat žltej farby, porozprávala nám povesť o tom, ako vznikol hrad, povodila nás po všetkých zrekonštruovaných častiach hradu,porozprávala nám povesť o tom, ako zomrel pán hradu a na záver mala pre nás pripravené malé pracovné listy, ktoré sme povypĺňali. V hradnej kaviarničke sme si pokúpili nanuky a napečené dobroty, na nádvorí sme zašli do predajničky so suvenírmi, navštívili sme moderné sociálne zariadenie naozaj na vysokej úrovni a pomaly sme zišli z hradného vrchu dolu do dediny do zaparkovaného autobusu. Ďalšia veľmi zaujímavá časť výletu sa nám rovnako páčila ako tá predchádzajúca s plávajúcou starovekou loďou. Domov sme sa vracali nadmieru spokojní. Deň plný úžasných zážitkov!

  http://zs-kubinu.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=228

 • Dni zdravia 2017- Tvorivý workshop pre deti

  12. jún 2017 bol pre žiakov II. stupňa veľmi zaujímavým dňom. Zároveň bol prvým dňom cyklu Dní zdravia mesta Trnava 2017, ktorý bol venovaný zdravému životnému prostrediu a enviromentálnej výchove.

  Žiaci sa spolu s vyučujúcimi vybrali na Radnicu do centra mesta. Do posledného miesta zaujali kreslá v rokovacej sále mestského zastupiteľstva a pozorne počúvali pani lektorky. Porozprávali žiakom o  tom, aké dôležité je uvedomiť si už od útleho detstva poznatky prepojené s praktickými krokmi, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu života školy, domova, životného prostredia, ale i medziľudských vzťahov a života vôbec.

  Veľmi zaujímavo im porozprávali a predviedli prezentáciu o dažďových záhradách a zelených strechách, ktorých hlavným významom je zlepšenie mikroklímy daného prostredia, zadržiavanie zrážkovej vody v krajine a filtrovanie nečistôt, čím sa znižuje riziko povodní. Tento prvok zároveň zvyšuje biodiverzitu daného územia a prispieva k ekologickej stabilite. Výhody a význam dažďových záhrad sú rozmanité.

  Po skončení prezentácie lektorky pozvali deti na nádvorie radnice, kde boli pripravené stoly, stoličky, polystyrénové panely, lepidlá , nožnice a najmä množstvo rôznorodého prírodného materiálu, ako vetvičky, čečina, mach, voda, drobné kamienky a iné. Začal tvorivý detský workshop, kde mali žiaci v skupinách vytvoriť dažďové záhrady a zelené strechy podľa vlastnej fantázie. Nakoniec každá skupinka odprezentovala svoj výtvor a urobili z nich malú výstavu. Výtvory boli veľmi zaujímavé a práca ich nadchla. Pozrite na vydarené práce našich žiakov.

  http://zs-kubinu.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=227

 • Čítajme si...2017

  Tak ako každý rok aj tento sa naša škola zapojila do 10. ročníka celoslovenskej akcie "Čítajme si...2017". 

  Do akcie sa zapojili takmer všetci žiaci od 1. až po 9. ročník pod vedením p. uč. I. Kľučárovej. Čítali sa rôzne knihy vhodné pre tie-ktoré vekové kategórie detí. Podstatne zaujala kniha Psia hliadka - Kamaráti z útulku od Jenny Dale. Ide o sériu príbehov o psoch najrozličnejších plemien a o rodine Parkerovcov, ktorá vlastní psí hotel a útulok...

  Čítajúci žiaci potvrdili svoj pozitívny vzťah k čítaniu vlastnoručným podpisom na plagát, ktorý je vystavený pri zborovni. Pani učiteľka Kľučárová im porozdávala záložky do kníh s dôležitým číslom Linky detskej istoty.

  http://zs-kubinu.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=226

   

   

 • Kremnica

  My,deti z ŠKD spolu s pani vychovávateľkami a pani učiteľkami, sme 2. júna navštívili mesto zlata a striebra na Slovensku, mesto Kremnicu.

  Toto starobylé banícke mesto bolo pre nás nezabudnuteľným zážitkom. V múzeu mincí sme sa dozvedeli zaujímavosti z baníckej histórie, vlastnoručne sme si vyrazili mincu pre šťastie. Návšteva Bane-Andrej štôlne stála za to. Stať sa na chvíľu skutočným baníkom bol pre nás super zážitkom! 

  Poďakovanie

  Vyjadrujeme naše úprimné poďakovanie za finančný - sponzorský dar pri organizovaní ŠKD výletu do Kremnice. Naše poďakovanie patrí manželom Slezákovým.

  Ďakujeme!                                                                        Vaše deti z ŠKD

  http://zs-kubinu.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=225                                                                                                        

 • Tarzan

  Dňa 9.6.2017 sa zúčastnilo zmiešané družstvo chlapcov a dievčat "Športovej olympiády I. stupňa žiakov ZŠ TARZAN".

  Naše družstvo v zložení: Samuel Chrvala, Matej Chrvala, Nina Verzalová, Thomas Bohm, Rebeka Blašková, Natália Florkovičová - žiaci IV.A a IV.B triedy získali pekné 3. miesto spomedzi 12 družstiev.

  Všetci žiaci preukázali rýchlosť, obratnosť a vytrvalosť pri zdolávaní prekážok, podliezaní, preskokoch a šplhaní po pohyblivom rebríku.

  Srdečne blahoželáme.

  http://zs-kubinu.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=224

strana: