Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

Rada školy

Rada školy

 

             Rada školy


Šk. rok 2016 - 2017

 Funkčné obdobie 2017 - 2021

Od 26.4. 2017

Predseda RŠ: 1.  - Ing. Ingrid Kovaříková, PhD rodičia žiakov (ZŠ)

Podpredseda RŠ: 2. Ing. Daniela Ondrušková - rodičia žiakov (ZŠ)

 

Členovia RŠ:  3. Mgr. Simona Krištofíková - pedagogickí zamestnanci (ZŠ)

                        4. PhDr. Ivona Plechlová - pedagogickí zamestnanci (MŠ)

                        5. Mgr. Sylvia Dudášová- rodičia žiakov (ZŠ)

                        6. Adela Funková - rodičia žiakov (MŠ)

                        7. Katarína Kavuljáková - nepedagogickí zamestnanci

                        8 MUDr. Štefan Krištofík, MPH - zástupca zriaďovateľa

                        9. PaedDr. Gabriela Krištofíková - zástupca zriaďovateľa

                      10. Bc. Pavol Nižňánsky - zástupca zriaďovateľa

                      11. Ing.Peter Šujan - zástupca zriaďovateľa

od 23.3.2017

Predseda RŠ:  1. Mgr. Zuzana Holkovičová - pedagogickí zamestnanci (ZŠ)

Podpredseda RŠ: 2. Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.rodičia žiakov (ZŠ)

 

Členovia RŠ:       3. PhDr. Ivona Plechlová - pedagogickí zamestnanci (MŠ)

                                    4. Mgr. Sylvia Dudášová - rodičia žiakov (ZŠ)

                             5.  Ing. Daniela Ondrušková - rodičia žiakov (ZŠ)

                             6. Adela Funková - rodičia žiakov (MŠ)

                             7. Katarína Kavuljáková - nepedagogickí zamestnanci

                             8. MUDr. Štefan Krištofík, MPH - zástupca zriaďovateľa

                             9. PaedDr. Gabriela Krištofíková - zástupca zriaďovateľa

                            10. Bc. Pavol Nižňánsky - zástupca zriaďovateľa

                            11. Ing. Peter Šujan - zástupca zriaďovateľa

Funkčné obdobie 2013 - 2017            

od 1.9.2016:             

Predseda RŠ:   1. Mgr. Zuzana Holkovičová - pedagogickí zamestnanci(ZŠ)

Podpredseda RŠ: 2. Dáša Dananiová - rodičia žiakov (ZŠ)

 

Členovia RŠ:       3. BC. Pavol Nižňánsky - zástupca zriaďovateľa

                             4. Ing. Pavol Šujan  - zástupca zriaďovateľa

                             5. MUDr. Štefan Krištofík, MPH - zástupca zriaďovateľa

                             6. PaedDr. Gabriela Krištofíková - zástupca zriaďovateľa

                             7. Katarína Kavuljáková - nepedagogickí zamestnanci

                             8. Mgr. Sylvia Dudášová rodičia žiakov (ZŠ)

                             9. Adela Funková - rodičia žiakov (MŠ)                        

                            10. Mgr. Michal Niedl - rodičia žiakov (ZŠ)

                            11. Jana Neupauerová - pedagogickí zamestnanci (MŠ)