Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

Rodičovské združenie

2016/2017

OZNAM

 

Dňa
7. marca 2017 o 16.00 hod
sa uskutočnia voľby zástupcov rodičov žiakov
ZŠ do Rady školy na volebné obdobie 2017 – 2021. Zvolení budú traja rodičia
žiakov ZŠ, ktorí získajú najväčší počet hlasov. Konkrétne návrhy (mená
rodičov) na zástupcov za rodičov žiakov ZŠ v Rade školy možno posielať na
emailovú adresu: sylviadudasova@gmail.comdo 28.2.2017.
Po ukončení volieb sa uskutočnia triedne rodičovské združenia.
Stretnutie zástupcov rodičov v RZ z jednotlivých tried je predbežne plánované na 7.3.2017 o 17.10 hod.

 

zapisnica_RZ_marec_2017.pdf

Zapisnica_-_15.11.2016.pdf

Navrh_rozpoctu_RZ_2016-2017.pdf

Navrh_planu_prace_a_cinnosti_RZ_2016-2017.pdf

Zapisnica_-_20.9.2016.pdf