Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie

Oznam pre záujemcov o zamestnanie

Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34,  Trnava

 

 

 

Oznam pre záujemcov o zamestnanie

 

Postup ak škola nezverejnila voľné pracovné miesto

Nevedieme agendu záujemcov o zamestnanie. Všetky žiadosti po príchode skartujeme.

 

Postup ak škola zverejnila voľné pracovné miesto

V prípade, že uverejníme voľné pracovné miesto (uverejňujeme voľné pracovné miesta týkajúce sa pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov i prevádzkových zamestnancov) vytvárame prehľad záujemcov, ktorých potom pozývame na osobné pohovory. Po skončení osobných pohovorov a vybraní konkrétneho uchádzača ostatným záujemcom oznámime, že bol prijatý iný záujemca o voľné pracovné miesto. Žiadosti a doklady ostatných neprijatých uchádzačov o zamestnanie skartujeme.